De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi blikt tevreden terug op EU-CELAC summit

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs de EU-CELAC Summit 2023 bijgewoond. Een bijeenkomst voor regeringsleiders van de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (CELAC) en de Europese Unie (EU). Bij deze gelegenheid zijn er ook bilaterale gesprekken geweest met verschillende Europese regeringsleiders ter versterking van de relaties.

De vraagstukken die aan de orde zijn gekomen hebben te maken met het personen en goederenverkeer tussen de twee regio’s alsook de handel. Het mondiaal vraagstuk van klimaatverandering en de gevolgen daarvan kwamen ook aan de orde tijdens deze vergadering. “Het feit dat de staatshoofden van alle landen aanwezig zijn geeft de politieke wil aan dat men bereid is op het hoogste niveau van vertegenwoordiging in communicatie met elkaar te zijn”, zegt president Santokhi. Het Surinaamse staatshoofd geeft aan dat er is ook een declaratie aangenomen tijdens de summit. “We gaan hiervan uit dat die follow-up ook goed gemonitord zal worden door het secretariaat van de SELAC en EU om ook te zorgen dat datgene wat wij met elkaar hebben afgesproken ook uitgevoerd kan worden, dat er ook actie komt. Dat is de roep geweest”, aldus de regeringsleider.

“Het onderwerp visumvrij reizen is niet op agenda geweest van de summit, maar wel in bilaterale meetings aangehaald daar het verzoek hiervoor al is ingediend. Voordat de Europese Unie dit besluit neemt moet er een heel proces doorlopen worden. Belangrijk is dat we de randvoorwaarden gereed moeten hebben. Daar wordt aan gewerkt”, meldt president Santokhi. Het gaat om het in orde hebben van ook wel biometrisch of e-paspoort of een digitaal paspoort dat toegang moet geven tot internationale gemeenschap en niet beperkt blijft tot een bepaalde regio.

President Santokhi heeft met verschillende EU-regeringsleiders bilaterale ontmoetingen gehad, waaronder de Vlaamse minister-president Jan Jambon. “We hebben gesproken over de lopende samenwerking zoals de drinkwaterprojecten door De Watergroep en door BOSAQ. Daarnaast is gesproken over de samenwerking op het gebied van onderwijs vanwege de gedeelde Nederlandse taal. Suriname heeft tijdens dit onderhoud kenbaar gemaakt de bestaande samenwerking met Vlaanderen wensen te verdiepen op het gebied van investeringen. De premier van Vlaanderen is hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan Suriname.

In een gesprek tussen het Surinaamse staatshoofd met de Franse president Emmanuel Macron is gevraagd samen te werken aan de ontwikkeling van het grensgebied met Frans-Guyana. Het gaat in deze om de bouw van een brug over de Marowijnerivier. Dit in het kader van ontsluiting. Het Franse staatshoofd hecht grote waarde aan de bescherming van het milieu, het veiligheidsvraagstuk en het gezamenlijk optreden hiertegen. Derhalve is de gezamenlijke aanpak van de effecten van klimaatsverandering besproken door de staatshoofden, daar dit niet alleen Suriname maar ook Frans-Guyana treft. Om verdere afspraken te maken is president Marcon door het Surinaamse staatshoofd uitgenodigd. “Het zal de eerste keer zijn dat een staatshoofd van Frankrijk, Suriname zal aandoen”, aldus president Santokhi.