De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi buigt zich met dc’s over districtsvraagstukken

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich samen met districtscommissarissen (dc’s) gebogen over vraagstukken, waarmee deze groep te kampen heeft. Het gaat onder andere om primaire en secundaire voorzieningen. Ten aanzien hiervan heeft het staatshoofd aangegeven dat gemaakte afspraken reeds in uitvoering zijn. De ontmoeting met de hoge bestuursambtenaren vond plaats op dinsdag 6 september 2022.

Verder is ook gesproken over voor de dienst noodzakelijk randvoorwaarden. Zo hebben partijen zich onder andere gebogen over het gebrek aan transportmiddelen. Het staatshoofd heeft voorstellen gedaan om met beschikbaar budget via offertes betaalbare voertuigen aan te schaffen voor dc’s die zonder vervoer zitten. Ook is het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezig mogelijkheden na te gaan om watertransport in te zetten voor bestuursgebieden die dit ontberen.

De dc’s hebben ook problemen met betrekking tot veiligheid en de drinkwatervoorziening als gevolg van de droge tijd aangekaart. Het staatshoofd heeft hierop concrete oplossingen aangedragen op districtsniveau. Ten aanzien van veiligheid heeft president Santokhi aangekondigd komende week met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie te zullen overleggen over het intensiveren van het veiligheidsbeleid.

Andere onderwerpen die ter sprake zijn gekomen, betreffen vuilophaal, aanpak van infrastructuur en maaiwerkzaamheden in de districten. Ook de ministers Gracia Emanuël van ROS en Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) hebben in de meeting geparticipeerd.