De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Eigen productie binnen de agrarische sector dient centraal te staan”

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen in het hoogste college van Staat benadrukt dat er binnen de agrarische sector wordt gewerkt aan diversificatie van producten. “Dit met inachtneming van een waardeketen benadering”. De president heeft op 3 november 2022 in ‘s lands vergaderzaal aangegeven dat er overlegorganen en platformen zijn ingesteld om het geheel goed gecoördineerd en in goed samenhang te doen verlopen.

Het staatshoofd heeft onder woorden gebracht dat de nadruk thans wordt gelegd op rijst, cassave, en de export van groente en fruit, waartoe de respectieve platformen ook zijn ingesteld. President Santokhi: “Eigen productie binnen de agrarische sector dient centraal te staan, met een geleidelijke afname van importen. Ook binnen Caricom is door de staatshoofden besloten dat rond 2025, de importen van voedsel met 25% teruggebracht dient te worden”.

De regeringsleider heeft opgemerkt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) reed is gestart met een traject om lokaal mais en soja te telen voor de productie van veevoer. Het staatshoofd heeft aangegeven dat er al vergaande gesprekken zijn met buitenlandse investeerders hierover.