De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi en vicepremier Kaag wisselen van gedachten over slavernijverleden

De Nederlandse vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag is op werkbezoek in Suriname. De bewindsvrouw is namens kabinet Rutte in Suriname om te praten over het slavernijverleden. Na donderdag in Suriname te zijn gearriveerd heeft de vicepremier op vrijdag 16 december 2022 een breedvoerige deliberatie gehad met regeringsleider Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President. Na het gesprek is er een persmoment geweest, waarbij beide functionarissen een statement hebben uitgebracht. De Nederlandse pers is goed vertegenwoordigd om verslag te doen van het bezoek van vicepremier Kaag. President Santokhi heeft aangegeven het bezoek als positief te hebben ervaren. Het is een startmoment geweest voor dialoog over het slavernijverleden.

Surinaamse regering gaat zorgvuldig om met vraagstuk slavernijverleden
President Santokhi heeft eerder in De Nationale Assemblee laten doorschemeren dat de regering bijzonder zorgvuldig omgaat met het vraagstuk van slavernijverleden en daaraan gekoppeld het aanbieden van excuses. Het staatshoofd heeft onder woorden gebracht dat er in dit proces vooral ook rekening gehouden moet worden met andere groepen in de samenleving, die allemaal ook hun eigen historie, tijdsfase en ontwikkelingsmomenten hebben. Het staatshoofd is van mening dat er daarom constant overleg en dialoog moet zijn. Het standpunt dat volgens hem ingenomen zal worden en het beleid dat hieruit zal voortvloeien, zullen niet tot enige vorm van polarisatie in Suriname moeten leiden of spanningen tussen de verschillende groepen creëren.

Initiatief Nederlandse regering
In de beraadslaging met vicepremier Kaag heeft president Santokhi beklemtoont dat het voornemen om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden op de eerste plaats een initiatief is van de Nederlandse regering. “Wij zijn hier niet bij betrokken geweest. Wij bevinden ons thans in een situatie, waarbij verschillende standpunten over diverse aspecten van dit voornemen ter discussie staan”, aldus het Surinaamse staatshoofd. Het is momenteel van belang om te discussiëren over de datum van 19 december, het traject na de excuses en wie erbij betrokken zullen zijn.

Dialoog op gang brengen
President Santokhi heeft opgemerkt dat een structurele dialoog op gang moet worden gebracht. “Wij moeten juist een proces van overleg, betrokkenheid en herkenbaarheid faciliteren. Dit door op een zorgvuldige en structurele wijze een dialoog op gang te brengen teneinde de verschillende standpunten in kaart te brengen”, heeft het staatshoofd verduidelijkt aan vicepremier Kaag. President Santokhi heeft verder ook aangegeven dat excuses niet eenzijdig kunnen plaatsvinden. “Wij zijn van mening, dat dit in goed overleg moet plaatsvinden rekening houdend met de sentimenten die spelen”, aldus de regeringsleider.

Besluit is moreel en noodzakelijk
President Santokhi hoopt het voornemen en de intenties van de Nederlandse regering ook op schrift te mogen ontvangen. “Dat zal een openhartige en constructieve discussie bevorderen.” Het Surinaamse staatshoofd heeft de eerste vervanger van minister-president Mark Rutte aangegeven dat het goed is om de kwestie ook op de politieke agenda tussen de beide landen te plaatsen. De Surinaamse regeringsleider: “Het voornemen om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden en in dat licht een aantal concrete initiatieven te lanceren wordt verwelkomd. Het is moreel een juist besluit en een noodzakelijke”, heeft president Santokhi opgemerkt. Het staatshoofd ziet het voornemen als een eerste stap in de richting van een meer integrale en holistische benadering van het vraagstuk van de koloniaal verleden.