De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi feliciteert Kabinet Rutte IV

President Chandrikapersad Santokhi en premier Mark Rutte tijdens het bezoek van het Surinaamse staatshoofd in september 2021 aan Nederland.

President Chandrikapersad Santokhi heeft premier Mark Rutte schriftelijk gefeliciteerd met diens beëdiging tot minister-president in het nieuwe Nederlandse kabinet. Het Surinaamse staatshoofd, dat op maandag 10 januari 2021 ook het nieuwe Nederlandse ministersteam feliciteert, wenst premier Rutte en Kabinet Rutte IV veel succes toe bij het realiseren van de doelen die zijn vastgelegd in het regeerakkoord.

President Santokhi merkt op dat na geruime tijd van discussies en onderhandelingen, premier Rutte een team heeft kunnen samenstellen, waarvan voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis, de helft van de hooggeplaatste ministers vrouw is.

Verder spreekt het Surinaamse staatshoofd de wens uit dat ook in de komende regeerperiode de banden met Suriname worden verstevigd alsook de vriendschappelijke relatie wordt bestendigd. President Santokhi memoreert in zijn felicitatie de ondersteuning van de Nederlandse regering op verschillende gebieden, waarvoor hij namens het Surinaamse kabinet zijn erkentelijkheid uitspreekt. De Surinaamse regeringsleider kijkt ernaar uit om de relatie verder uit te bouwen naar andere terreinen, waaronder investeringen vanuit het Nederlandse bedrijfsleven.

“Ik vertrouw op de steun van Nederland bij de wederopbouw van Suriname, waarvoor we in 2022 flinke stappen gaan zetten. Zoals ik al zei tijdens mijn bezoek aan Nederland: Samenbouwen aan de toekomst!” President Santokhi kijkt in dit kader uit naar het bezoek van premier Rutte aan Suriname voor nader overleg alsmede kennismakings- en overlegmomenten met collegaministers van Suriname. Tot slot spreekt hij de allerbeste wensen van succes en voorspoed uit aan premier Rutte, het nieuwe kabinet en het Nederlandse volk.