De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi heeft vervolggesprek met VN-secretaris-generaal

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zondag 18 september 2022 een ontmoeting gehad met António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN). Het staatshoofd heeft met deze functionaris overleg gevoerd, welke een voortzetting was van het onderhoud dat de president en de secretaris-generaal hebben gehad tijdens de CARICOM-staatshoofdenvergadering in juli 2022 in Paramaribo. President Santokhi was enkele uren voor de ontmoeting met de VN-topman in New York gearriveerd waar hij de 77ste Algemene Vergadering van de VN (AVVN) zal bijwonen c.q. toespreken.

Het Surinaamse staatshoofd zal in de marge van deze grootse bijeenkomst diverse meetings en activiteiten bijwonen. Hij zal in de hoedanigheid van CARICOM-voorzitter deelnemen aan gesprekken en namens Suriname de AVVN op woensdag 21 september toespreken. Tijdens het onderhoud met de VN-secretaris-generaal hebben beide functionarissen eerder gemaakte afspraken bevestigd. Secretaris-generaal Guterres heeft nogmaals zijn betrokkenheid met Suriname kenbaar gemaakt. Hij sprak andermaal zijn waardering uit voor de Surinaamse inspanningen om op internationaal niveau hulp in te roepen bij diverse programma’s. President Santokhi en de secretaris-generaal hebben vooral over milieu, de effecten van klimaatverandering en duurzame ontwikkelingskansen van gedachten gewisseld.

De VN-functionaris secretaris-generaal liet andermaal zijn bezorgdheid blijken over de impact van klimaatverandering op de kustlijn van Suriname. Volgens hem is hier speciale aandacht en vooral actie voor nodig. Na zijn bezoek aan Suriname zijn dan ook meteen stappen ondernomen om het land op dit stuk te ondersteunen. De secretaris-generaal heeft tijdens zijn aanwezigheid ook een mangroveplant in de grond mogen stoppen. Dit gebeurde te Weg naar Zee in het kader van het mangrove kustbeschermingsproject. Secretaris-generaal Guterres is van mening dat Suriname ook een stem in de wereld heeft en dat er meer hulp voor het land op gang zal moeten komen. “Er wordt bekeken hoe Suriname snel toegang kan krijgen tot technische en financiële ondersteuning”, stelt hij.

Kabinet van de president van Suriname