De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi in gesprek met HOOB

Een delegatie van het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse ex-Koninkrijksgenoten (HOOB), heeft op woensdag 28 september 2022, een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi. De delegatie was onder leiding van de stichtingsvoorzitter, Dennis E. Belfor

Het onderhoud had betrekking op het AOW-gat debacle van de voormalige Surinaamse Koninkrijksgenoten van het Koninkrijk der Nederlanden, die in het voormalig Koninkrijksdeel Suriname tot en met 24 november 1975 rechtens hun wettelijke rechten AOW hebben opgebouwd in het Koninkrijk der Nederlanden. De delegatie van HOOB gaf uitleg over het wettelijk recht van de Surinaamse doelgroep.

De Surinaamse bevolking behoorde tot 25 november 1975, evenals die in het Koninkrijksdeel Nederland en die van de overige(voormalig Antilliaanse) Koninkrijkdelen, tot de gehele bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden. Laurence Neede, voorzitter van HOOB Suriname, vroeg aan president Santokhi om in overleg met premier Rutte te treden over de kwestie dat ook de ex-Koninkrijksgenoten die in Suriname wonen én degenen die nooit AOW hebben ontvangen maar rechthebbende zijn, ook daarvoor in aanmerking komen.

KABINET VAN DE PRESIDENT VAN SURINAME