De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi installeert werkgroep “Ontwikkeling Winti Wai en Pontbuiten”

De gebieden Winti Wai en Pontbuiten kampen reeds decennia met wateroverlast en de wegen verkeren in deplorabele staat. Ook andere zaken, zoals huisvesting en hangjongeren, vereisen directe aanpak. President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 5 augustus 2022, de werkgroep “Ontwikkeling Winti Wai en Pontbuiten” in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft als doel zich te buigen over de problemen van de twee gebieden en binnen korte tijd zichtbare resultaten te leveren.

Dit team  moet zich hierover buigen en structurele oplossingen aandragen. “Laat deze werkgroep als voorbeeld dienen voor alle andere gebieden, en zich gesterkt voelen om vanuit de gelederen van het Kabinet van de President te mogen opereren. Zetten jullie binnen korte tijd zichtbare resultaten neer”, aldus de president.

De regering heeft zich de afgelopen twee jaren niet volledig kunnen buigen over de problemen van deze en nog veel soortgelijke gebieden, omdat de focus gericht was op het oplossen van de financiële ravage. Na twee jaren is het nu zaak dat alle achtergestelde wijken ter hand genomen worden. “We zijn nu wel zover om de problemen aan te pakken. Ik denk onder andere aan droge en natte infrastructuur, huisvestingsproblematiek, overwoekerde percelen, hangjongeren, onderwijs en percelen voor jongeren. Al deze en andere problemen verdienen een structurele aanpak en een duurzame oplossing”, zegt het staatshoofd.

Gezien het feit dat de problemen zich hebben opgestapeld en een dringende aanpak vereisen, heeft de regering gemeend deze onder verantwoording te stellen van een presidentiële werkgroep. Deze werkgroep zal werken volgens korte lijnen, waardoor de aanpak snel en deskundig kan geschieden. Hierdoor kunnen de problemen kundig, maar bovenal duurzaam aangepakt en opgelost worden.