De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi plechtig verwelkomd door Chinese ambtgenoot Xi Jinping

President Chandrikapersad Santokhi werd met volledige militaire eer ontvangen door president Xi Jinping van de Volksrepubliek China. De ceremoniële plechtigheid vond plaats op 12 april 2024 bij de oostelijke ingang van de Grote Hal van het Volk aan het Plein van de Hemelse Vrede in het centrum van de Chinese hoofdstad Beijing. Het gebouw wordt gebruikt voor wetgevende en ceremoniële activiteiten van China en de Communistische Partij van China. Het is tevens de zetel van het Nationaal Volkscongres, het Chinees parlement. 

De Chinese militaire kapel bracht het Surinaams volkslied ten gehore terwijl er saluutschoten werden afgevuurd. De twee staatshoofden inspecteerden de erewacht. De militaire ceremonie werd afgesloten met een defilé bestaande uit marcherende troepen van de drie diensten van het Chinees Volksbevrijdingsleger.

Het staatshoofd vergezeld van First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry werd door president Xi en echtgenote Peng Liyuan welkom geheten. President Xi stelde de Chinese delegatie, bestaande uit topfunctionarissen van de Chinese regering en de Communistische Partij, voor aan president Santokhi. Daarop werd de Surinaamse presidentiële delegatie bestaande uit de ministers Albert Ramdin en David Abiamofo, respectievelijk van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Natuurlijk Hulpbronnen (NH), ambassadeur Pick Fung Ho-Chong, parlementariër Rui Wang en de presidentiële adviseurs ook voorgesteld aan het Chinese staatshoofd.

Tijdens de bilaterale gesprekken tussen de twee presidentiële delegaties werd door beide staatshoofden de diepgewortelde vriendschappelijke relatie tussen Suriname en China bevestigd. President Santokhi memoreerde de band tussen Suriname en China dat meer dan 170 jaar teruggaat.

De gesprekken tussen de twee presidenten zijn ook een belangrijke stap in de verdere versteviging van het Strategisch Coöperatief Partnerschap en het identificeren van nieuwe samenwerkingsgebieden. “ Ik ben ervan overtuigd dat de gesprekken de mogelijkheden hebben geboden om nieuwe wegen van samenwerking te verkennen en te werken aan het gemeenschappelijke doel om het welzijn van de twee landen en volkeren te bevorderen”, stelde president Santokhi.

Het Surinaams staatshoofd heeft, mede namens de president van Guyana, Dr. Irfaan Ali, de president van China, via diplomatieke kanalen, een gezamenlijke brief overhandigd, waarin wordt gevraagd naar een mogelijke concessionele financiering van de brug over de Corantijnrivier. Hierover is overeengekomen om op het niveau van de financiële autoriteiten verdere gesprekken zo spoedig mogelijk op te maken. China ondersteunt de intenties van beide regeringen om middels een vaste oeververbinding de regionale connectiviteit te bevorderen, hetgeen volledig in de geest is van de Chinese Belt and Road Initiative.

Aan het slot van de bilaterale ontmoeting werd een Gezamenlijke Verklaring uitgebracht, waarover eerder op diplomatiek niveau was onderhandeld. Hierin worden de politieke relatie en de samenwerking op functioneel gebied herbevestigd.

Beide staatshoofden bevestigden in hun statements de afronding en ondertekening van de notulen met betrekking tot de schuld herschikkingsovereenkomst. Overeengekomen is om de administratieve afhandeling zo spoedig mogelijk te arrangeren, hetgeen een formalisatie van hetgeen thans is overeengekomen behelst. Het staatsbezoek aan China door de Surinaamse president vormt een krachtig bewijs van wederzijds politiek vertrouwen.