De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi pleit op COP28 voor behoud bos en biodiversiteit

President Chandrikapersad Santokhi heeft op de 28ste editie van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN), te weten COP28 in Dubai, opgeroepen tot acties voor bosbehoud en behoud van biodiversiteit. Het staatshoofd heeft op zaterdag 2 december 2023 Surinames standpunt inzake klimaatverandering kenbaar gemaakt. Hij deed andermaal een oproep tot klimaatfinanciering. “We moeten klimaatfinanciering tot stand brengen, die echt werkt en die gemakkelijk toegankelijk is voor alle landen en mensen. En financiële beloftes moeten nagekomen worden”, aldus president Santokhi.

Het behoud van bestaande bossen en biodiversiteit moet volgens het staatshoofd hoger gewaardeerd worden dan herbebossing. Hij voegde eraan toe dat financiële middelen van het allergrootste belang zijn voor landen als Suriname. Daarom zullen financiële beloften ook nagekomen moeten worden. President Santokhi merkte verder op dat de aanpak van klimaatproblemen politieke wil vereist alsook inzet van regerings- en bedrijfsleiders en betrokkenheid van eenieder.

Volgens het staatshoofd moeten alle inspanningen gepleegd worden om artikel 6 van het Klimaatakkoord in de praktijk te brengen, namelijk de implementatie van mitigatie, aanpassing, verlies en schade, capaciteitsopbouw en financiering van een rechtvaardige transitie. President Santokhi liet doorschemeren dat Suriname samen met de acht Amazonelanden verenigd in de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) zich ook inzet voor de strijd tegen de ontbossing van het Amazonegebied.

Dit wordt gedaan door middel van een evenwichtige aanpak, bestaande uit: het gebruik van nationale hulpbronnen door middel van een milieuvriendelijke strategie; duurzaam bosbeheer en actieve bescherming van de biodiversiteit en een voortgezette transitie naar groene energie en andere groene innovaties en technologieën. President Santokhi zegt dat op basis hiervan de olie- en andere economische ontwikkelingen in Suriname ter hand genomen zullen worden.