De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi presenteert intenties regering voor Meerjaren Ontwikkelingsplan

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026 zet in grote lijnen de richting, prioriteiten en uitvoering uiteen voor de groei- en moderniseringsfase en de jaren daarna. Tevens borduurt het voort op het Herstelplan 2020-2022. Een gedegen ontwikkelingsplan is cruciaal gelet op de financieel-economische crisis, de aanhoudende Covid-19-pandemie en de merkbare effecten van klimaatverandering. De uitvoering van dit plan moet handvatten bieden om structurele problemen aan te pakken zoals werkgelegenheid, woningnood, illegaliteit, milieuproblematiek, een inefficiënte en ineffectieve overheid en onderbenutting van potentieel. Hierbij komt ook nog eens de op handen zijnde exploitatie van olie- en gasbronnen voor de kust. President Chandrikapersad Santokhi is op 16 december 2021 in De Nationale Assemblee (DNA) ingegaan op de intenties van de regering met betrekking tot de ontwerpwet MOP. Dit gebeurde na twee dagen van inhoudelijke behandeling door het parlement.

In het MOP is onder andere opgenomen dat er in de planperiode een gemiddelde reële loonstijging zal zijn van 17%. Enkele andere importante uitvloeiselen van het plan zijn; het stimuleren van appartementsbouw en bouw van 500 sociale woningen per jaar; een moderne overheid die efficiënt, transparant en klantgericht is alsook stimulering van waarde-creatie in agro-en dienstensectoren. Ook zal het aantal toeristen moeten groeien met 50.000, terwijl er 9.000 nieuwe banen zullen worden gecreëerd. Op basis van het MOP moeten de jaarplannen en de begrotingen van de komende jaren worden opgesteld. Het staatshoofd heeft benadrukt dat het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 niet vanachter een bureau is geschreven, maar op basis van vele studies en consultaties tot stand is gekomen. “Alle ministeries zijn betrokken geweest, en hebben input kunnen gegeven. Er zijn ook meer dan 140 bedrijven, experts, verenigingen, belangengroepen, politieke partijen en anderen geraadpleegd,” aldus de regeringsleider. Het is voor de regering van cruciaal belang dat het plan breed draagvlak heeft.

Het staatshoofd merkt op dat het MOP toekomstgericht is. “Het stelt de bouwstenen vast voor ontwikkeling tot 2050. Het geeft dus een pad aan, naar een toekomst, waarin Suriname een rechtvaardige samenleving heeft, waarin de volgende waarden worden waargemaakt: rechtvaardigheid, inclusiviteit, vrijheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid.” De regeringsleider geeft verder aan dat het MOP niet gaat over de actuele problematiek, maar een perspectief geeft voor de komende jaren. Het identificeert ook de kansen, die wij als natie kunnen benutten.

President Santokhi beklemtoont dat de regering intens veel tijd heeft moeten stoppen, in het inventariseren van zaken, opruimen van puin en oplijnen van data voor de juiste analyses. De focus ligt op de lange termijn doelstelling om een gebalanceerde economie met een sterk fundament te creëren. “De komende 40-50 jaren kan een solide toekomst voor deze en komende generaties gebouwd worden,” aldus het staatshoofd. In het kader van het verruimen van de Surinaamse economie zal de regering in de komende periode, op verschillende terreinen initiatieven ontplooien, die een bijdrage zullen leveren, aan de structurele groei van de economie. De noodzakelijke randvoorwaarden zullen gerealiseerd worden. Het laatste traject van het MOP richt zich met name, op de groei van de economie op basis van een gericht investeringsprogramma, als onderdeel van een strategische oriëntatie, naar een op groei gerichte duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling. Deze fase zal zich niet alleen richten op de exploitatie van olie en gas, alhoewel deze een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het verstevigen van de productiestructuur, exportwaarde en innovatie.