De Boodschap
De Nationale Assemblee

President Santokhi: “Regering heeft ingezet op strak prudent financieel beheer”

“Deze regering heeft enorm ingezet op een strak, prudent financieel beheer van de overheidsfinanciën”. De vraag hoe het kan dat de regering niet hoeft te lenen om salarissen uit te betalen, laat zich volgens president Chandrikapersad Santokhi met het voorgaande eenvoudig beantwoorden. Het staatshoofd heeft op maandag 16 november 2020 in het parlement antwoord gegeven op vragen die in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling waren gesteld.

Hij gaf aan dat de wurgcontracten, waarbij functionarissen in Amerikaanse dollars werden betaald, zonder dat daar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat, zijn stopgezet. “Ook is de verspilling met gebouwen stopgezet. Er is een focus geweest op corruptiebestrijding. Dat heeft geleid tot forse besparingen. Functionarissen die feitelijk geen werkzaamheden verrichten, ontvingen allerlei toelages. Die zijn stopgezet.”

Volgens het staatshoofd is er enorm bespaard op telefoonkosten. Er waren ook veel functionarissen die feitelijk geen werkzaamheden verrichten, maar wel een mobiele telefoon van de Staat hadden. Deze zaken zijn stopgezet. De president gaf verder aan dat ook is stopgezet dat mensen cash geld gingen halen bij overheidsinstellingen, het SZF en andere parastatale ondernemingen, zonder dat er een duidelijke bestemming daarvoor was of dat dit kon worden verantwoord.

Er is een groot onderzoek naar de gelden bij SPSB ingezet. Het gebeurt niet meer dat belastinggelden, die daar werden gestort, direct werden doorbetaald aan derden. President Santokhi zegt dat de parastatalen structureel werden leeggehaald. Hij gaf als voorbeeld aan dat vlak voor de overdracht van de Raad van Commissarissen van de NV CEVIHAS er even snel 100.000 Amerikaanse dollars naar een hoge functionaris van de vorige regering werd overgemaakt. Volgens het staatshoofd is niet duidelijk waarvoor. Hij zegt verder dat er totaal geen aanbestedingsprocedures waren, waardoor zaken te duur werden ingekocht. Ook deze kwesties zijn aangepakt.

President Santokhi: “Er zijn enorm veel maatregelen genomen die hebben geleid tot enorme besparingen. Het resultaat van deze besparingen is geweest dat we salarissen hebben kunnen betalen, zonder leningen. Op eigen kracht.”