De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi rekent op nationalisme Surinamers voor opbloei economie

“Wij moeten samenwerken om de economie weer op de been te krijgen en niet dan pas terugkeren wanneer de economie weer bloeit. Ik reken op uw solidarisme, patriottisme en nationalisme om de economie van Suriname weer stabiel te maken”. Woorden van president Chandrikapersad Santokhi, gericht tegen de Surinaamse bevolking hier te lande, maar ook in het buitenland tijdens het programma “Achter ‘t Nieuws” van de STVS op 19 maart 2022 waarbij het staatshoofd inging op de economische situatie van het land.

“Als je daar op die stoel komt te zitten, is het om Suriname naar die ‘next level’ te brengen, om het land te brengen naar een hoger niveau, en daarvoor moet je je laten leiden door de Schepper”, zegt president Santokhi op de vraag hoe hij zijn regeerbeleid tot nu toe ziet. “Er is verschil in mandaat gegeven aan de politieke partijen door het volk, maar de VHP heeft het groot mandaat gehad van het volk”, benadrukt de president.

De VHP behaalde 20 zetels en wilde in feite het volledig mandaat hebben van het volk om beleid te kunnen maken en snel resultaten neer te zetten om het herstel zo goed als mogelijk op gang te brengen. Het aantal zetels en het mandaat bepaalt de politieke verhoudingen en de president is verantwoordelijk voor de balans dat de coalitie in goede cohesie is en goed kan functioneren. “Zonder samenhang kun je geen beleid uitvoeren. Soms is er dis-balance, maar dat de roep vanuit de achterban er eentje is van verwachting en vertrouwen, wat men de partij gegeven heeft met hun stem, en dat kan verschillend zijn in de politieke partijen”, vult het staatshoofd aan.

De regering zette zijn beleid uit in 3 trajecten: schuldherschikking, samenwerking met internationale financiële instituten en goedkoop kapitaal zoeken. De stap naar IMF werd genomen na een akkoord van de schuldeisers die deze stap noodzakelijk vonden. Er komt vaart in het herstel van de economie onder close-toezicht van het IMF. Suriname is al door een eerste evaluatie ronde heen en zal de tweede tranche van de overeenkomst binnenkort ontvangen. Het volk die zwaar heeft ingeleverd, zal de resultaten van de besparing van de regering reeds deze maand merken in haar portemonnee. Ook de sociale uitkeringen zijn verhoogd en zal de koopkracht versterkt worden. Dit zal leiden tot volledige stabilisatie en er is een fundament gecreëerd waarop de regering verder zal bouwen.