De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi roept op tot concrete acties tegen klimaatverandering

Een nieuwe klimaatconferentie COP 28, staat voor de deur. Wij bevinden ons midden in de realiteit van de toegenomen intensiteit, van de verwoestende mondiale gevolgen van de klimaatverandering. Het is betreurenswaardig om toe te geven dat de wereld, ondanks enige inspanningen nog steeds ver verwijderd is van het bereiken van het vereiste emissieniveau. Een passage uit de toespraak van president Chandrikapersad Santokhi tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) op 20 september in New-York. Het staatshoofd heeft opgemerkt dat concrete acties vereist zijn om onomkeerbare schade aan het klimaat te voorkomen. 

President Santokhi wijst erop dat Suriname te kampen heeft met de gevolgen van klimaatverandering, ondanks het een van de slechts drie koolstof-negatieve landen is. “Momenteel heeft Suriname te kampen met uitzonderlijk hoge temperaturen, wat leidt tot uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid van drinkwater. Gebieden in het binnenland worden in toenemende mate overstroomd door hevige regenval. Kustgebieden worden bedreigd door de stijging van de zeespiegel”, aldus de bezorgdheid van het staatshoofd. Hij merkt op dat Suriname ondanks de uitdagingen zijn rol blijft spelen in het beschermen van de planeet door middel van nationale acties te ondernemen en strategische internationale publieke en private partnerschappen aan te gaan die zullen bijdragen aan de resterende koolstofuitstoot. 

De president heeft de staatshoofden en regeringsleiders opgeroepen om nu beslissende stappen te nemen die een betekenisvolle impact zullen hebben en onze levensomstandigheden zullen verbeteren. “We hebben gemakkelijker toegang nodig tot klimaatfinanciering om mitigatie- en aanpassingsbeleid te kunnen implementeren. We moeten de inspanningen steunen die pleiten voor compensatie aan landen met hoge bebossing voor de zogenaamde ‘verwijderingskredieten’, aangezien deze landen zonder compensatie als koolstofputten voor de hele wereld hebben gefunctioneerd”, aldus president Santokhi.