De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi roept op tot solidariteit in strijd tegen Covid-19

“De pandemie is nog niet voorbij en er kan op elk moment een nieuwe variant ontstaan.” Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 1 maart tijdens de 33ste Tussentijdse Caricom Staatshoofdenvergadering in San Pedro, Belize. Het Surinaamse staatshoofd riep tijdens de sessie terzake Covid-19 en de impact hiervan in de regio de Caribische gemeenschap op zich te concentreren op solidariteit, gelijkheid, regionale en internationale samenwerking. Dit om onze economieën weer op te bouwen, investeringsmogelijkheden te creeren en belemmeringen voor een betere economische samenwerking weg te nemen.

“Alles wat we tijdens en na de Covid-19-crisis doen, moet gericht zijn op het opbouwen van meer gelijke, inclusieve en duurzame economieën en samenlevingen”, aldus president Santokhi. Hij merkte op dat over de hele wereld vrouwen door banenverlies als gevolg van de pandemie harder getroffen zijn getroffen dan mannen, waardoor ze het grootste deel van de extra zorgtaken op zich hebben genomen tijdens lockdowns. De Caribische regeringen zullen meer moeten doen om de klap die de Covid-19-pandemie aan de gelijkheid van mannen en vrouwen heeft toegebracht, ongedaan te maken en proberen voordelen voor hun te halen uit deze crisis.

Volgens president Santokhi heeft de COVID-19-pandemie in de afgelopen 2 jaar een ernstige impact gehad op de Caribische gemeenschap en het leven van haar mensen. De pandemie heeft de ontwikkelingsuitdagingen waarmee de lidstaten nu al worden geconfronteerd, verergerd. Zij worden niet alleen geconfronteerd met een volksgezondheidscrisis, maar hebben ook te maken met een economische crisis. Ook is er, aldus het Surinaamse staatshoofd, een verhoogde frequentie en intensiteit van natuurrampen en zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Om de verspreiding van Covid-19 te stoppen en de meest kwetsbaren te beschermen, moet er volgens president Santokhi iets gedaan worden aan de lage vaccinatiegraad in de regio.

Hij bleef ook stilstaan bij de situatie in Suriname, waarvan momenteel 50% van de in aanmerking komende bevolking volledig is gevaccineerd. Het land heeft een voorzichtige, stapsgewijze benadering toegepast om de epidemie te beheersen en de volksgezondheidsinterventies te verlichten, gebaseerd op de epidemische parameters en het beschikbare wetenschappelijke bewijs. De afbouw van maatregelen wordt continu gemonitord en geëvalueerd. De regering van Suriname onderstreept het belang van het toepassen van hygiënemaatregelen.

Het staatshoofd zegt verder dat de pandemie bestaande kansen en prestatiekloven heeft vergroot, waardoor kansarme studenten het hardst worden getroffen. “De onmiddellijke noodzaak is niet alleen om scholen te heropenen en onvoltooid leerproces te herstellen, maar ook om onderwijssystemen voor de lange termijn opnieuw uit te vinden. We moeten een holistische benadering volgen en programma’s ontwerpen die voldoen aan de academische en niet-academische behoeften.”