De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi spreekt boeren Nickerie moed in

Op zaterdag 6 april heeft president Chandrikapersad Santokhi een toespraak gehouden waarin hij boeren in Nickerie geruststelde met betrekking tot de diverse uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Deze toespraak vond plaats in aanwezigheid van onder andere Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan.

Minister Sewdien uitte zijn tevredenheid over de inzet van de landbouwers, om 30.000 hectare rijst ingezaaid te krijgen, ondanks de bestaande uitdagingen. Hij benadrukte het streven van het ministerie om de kostprijzen te verlagen door overleg met diverse partijen. Een belangrijk voorstel dat volgens de bewindsman opgepakt wordt, is het nagaan hoe kosten voor aanschaf van machines gereduceerd kunnen worden, gezien deze nogal hoog zijn. Tegelijkertijd zal er gelet moeten worden op de huidige capaciteit en de huidige machines om te anticiperen op de klimaatsveranderingen. De minister meldde ook dat het raadsvoorstel voor vernieuwing van een deel van het machinepark is goedgekeurd tijdens de regeringsraadsvergadering van woensdag 3 april 2024. Het voorstel houdt in dat bij aanbetaling van 25% er kan worden overgegaan tot levering van machines. Het budget waarvoor de goedkeuring gegeven is bedraagt SRD 3,9 miljoen.

President Santokhi onderstreepte het belang van steun aan de rijstsector; zo verklaarde hij dat “de regering er is om de rijstsector te helpen”. Hij benadrukt wederom het cruciale belang van in acht neming van klimaatsverandering ter behoud van de rijstsector. Aangezien deze verandering zal zorgen voor toename van onkosten, geeft hij aan dat de regering genoodzaakt is om boeren op diverse wijzen te ondersteunen.

De president erkent de dreiging van zeewaterinfiltratie in de grond als één van de gevolgen van klimaatsverandering, en tegelijk een van de bedreigingen voor de rijstteelt. Daarom spoorde hij de minister aan om een integraalplan op te maken om dit te voorkomen en zoetwater de rijstvelden binnen te leiden. Ook stelt hij modernisering voor om de sector te vernieuwen, zodat de komende generatie deze met moderne technologie kan overnemen. ”Eén ding staat vast: Wij zullen jullie individueel helpen. Ons beleid zal gericht zijn op het behouden van de rijstsector tot in lengte van jaren”, gaf de president bemoedigend aan.