De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “SRD 1,2 miljard voor sociaal programma 2023”

President Chandrikapersad Santokhi heeft in het parlement benadrukt dat er in 2023 meer financiële armslag zal zijn voor het uitvoeren van het sociaal beleid van de regering. “In het regeerakkoord 2020 – 2025 en het Herstelprogramma is het sociaal vangnet opgenomen. Het heeft als doel ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen, maar ook de gemiddelde burger niet in een uitzichtloze situatie terechtkomen”, aldus het staatshoofd op donderdag 29 december in De Nationale Assemblee.

De regeringsleider zegt dat het sociaal vangnet, welke reeds in uitvoering is, gecontinueerd zal worden. “Zo ook zal het beschikbaar budget worden verhoogd in 2023. Naast het sociaal vangnet zal de regering in 2023 ook een aanvang maken met het sociaal programma,” aldus de president, die eraan toevoegt dat er SRD 1.2 miljard hiervoor beschikbaar zal zijn. Zeven goederen en diensten die gesubsidieerd zullen worden zijn: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Het staatshoofd heeft aangeven dat reeds in beeld gebrachte groepen en personen die nog niet zijn geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting – maar wel gekwalificeerd kunnen worden als kwetsbaar – in aanmerking zullen komen voor de subsidies. De inkomensgrens hierbij is thans gesteld op SRD 6000 voor de urbane gebieden en SRD 4500 voor de rurale gebieden. De inkomensgrens voor het binnenland dient nog bepaald te worden. De genoemde inkomensgrenzen zullen aan de hand van een evaluatie waar nodig worden aangepast. Dit om de doelgroepen beter te kunnen bereiken.