De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi staat stil bij belang investeren in onderwijs

Ondanks de vele crises wereldwijd wordt het nodig geacht te investeren in goed onderwijs. De Summit of Transforming Education gehouden op 19 september 2022 is onderdeel van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hierbij werd het belang van onderwijs aangekaart. President Chandrikapersad Santokhi gaf in zijn toespraak een samenvatting van de aanpak van het onderwijs in Suriname tijdens de vele crises.

De vele gelijktijdige crises zoals voedselonzekerheid, inflatie, hoge energiekosten, klimaatverandering en de covidpandemie creëren een tegenslag in broodnodige investeringen voor het opschroeven van het onderwijs. President Santokhi is van mening dat het nodig is stevige en gedurfde stappen zetten, de onderwijssystemen te moderniseren en betere burgers te creëren in een op kennis gebaseerde en ICT-gedreven samenleving.

“Onderwijs is de sleutel tot het ontsluiten van ontwikkelingspotentieel en biedt de voorwaarde om de intergenerationele armoedecyclus te doorbreken. We hebben een aantal belangrijke beleidsinterventies gedaan, waaronder het verstrekken van financiële prikkels, om het schoolgeld tot een minimum te beperken en de zware financiële last voor gezinnen te verlichten. President Santokhi belichtte andere soortgelijke maatregelen genomen in Suriname zoals de pilot voor het schoolvoedselprogramma alsook huisvesting voor studenten uit het platteland en binnenland om de toegang tot het hoger onderwijs te vergroten.

Behalve onze regeringsleider hebben diverse andere staatshoofden en vertegenwoordigers hun visie uitgesproken. Zo gaf Bulgarije aan zich bijzonder te richten op het terugdringen van het aantal kinderen buiten het schoolsysteem. “Educatiesystemen moeten altijd gericht zijn op de toekomst”, was de finaleoproep vanuit Bulgarije. Mongolië heeft aangegeven alle relevante stakeholders te hebben geconsulteerd om te komen tot passende oplossingen. Micronesië stond er op dat inspraak van de jeugd niet langer een lippendienst moet zijn, terwijl Gabon veiligheid binnen scholen als hoge prioriteit aanmerkte. Letland legde daarentegen het accent op het richten van het onderwijs op het stimuleren van dat kritisch denken, oplossingsgericht werken aan de geletterdheid van de bevolking.

Ons staatshoofd stond stil bij het belang het onderwijs aan te passen om expertise en vaardigheden te leveren die aansluiten op de behoeften van de particuliere sector. Ontwikkelingsgericht onderwijs is een belangrijk aspect bij de professionele ontwikkeling van het onderwijzend personeel. Vermeldenswaard is dat Suriname 10 ha grond heeft aangeboden aan de jongeren van de Caricom om een innovatieve campus te bouwen voor studenten. “Ik waardeer de innovatieve benadering met meerdere belanghebbenden bij het transformeren van het onderwijs, dat zal bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De toekomst hangt af van de jeugd van vandaag en morgen en uw betrokkenheid en steun zal cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling”.