De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Suriname blijft zich inzetten voor Akkoord van Parijs”

Suriname blijft zich inzetten voor het Akkoord van Parijs en met onze beperkte middelen zullen we doorgaan met het beschermen, behouden en onderhouden van onze bossen en biodiversiteit, op een positieve en evenwichtige manier. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 2 november 2021 tijdens de 26ste Klimaattop in Glasgow, Schotland.

“We verwachten dezelfde toewijding van iedereen die hier vandaag is samengekomen, en van degenen die er niet zijn. Onze beslissingen en toezeggingen moeten mondiaal, krachtig, betrouwbaar, maar vooral realistisch zijn en worden ondersteund door politieke wil en financiële middelen,” aldus de Surinaamse president. Hij zegt dat de jeugd wacht om te zien wat er besloten wordt over het creëren van een veilige toekomst en wat wordt achtergelaten om op voort te bouwen. “Ongetwijfeld een enorme taak, maar we zijn het aan hen en volgende generaties verplicht.”

Volgens hem is Suriname er in moeilijke tijden en bij vele verleidingen in geslaagd om 93 procent van zijn bosbedekking, brede scala aan ecosystemen en rijke biodiversiteit te behouden. “En we blijven ons inzetten om deze ijver vast te houden. We zien onze inzet als een morele ontwikkelings- en milieu-investering, waarvoor passende compensatie, middelen en mechanismen moeten worden gecreëerd, om een duurzame transitie in een groene economie, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, te ondersteunen.”

Hij gaf aan dat Surinames ambitieuze nationaal vastgestelde (klimaat)doelstellingen (NDC’s) vier sectoren omvatten met als doel 70 procent van de uitstoot van Suriname te verminderen en tegelijkertijd de meeste inkomsten te genereren voor de mensen in ons land. President Santokhi: “We worden dus geconfronteerd met een dilemma hoe we onze uitstoot verder kunnen verminderen, zonder onze sociale en economische ontwikkeling te vertragen.”

Het Surinaamse staatshoofd zegt dat Suriname, als een van de weinige CO2-negatieve landen ter wereld, gedurfde stappen heeft gezet om mitigatie- en adaptatiemaatregelen te identificeren, veerkracht op te bouwen, de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en emissies te verminderen, terwijl we onze biodiversiteit en versterking van duurzaam bosbeheer in balans houden. “We hopen dat de wereld onze inspanningen erkent en ons steunt, terwijl we een nieuwe architectuur van groene ontwikkeling creëren, waar natuur en moderne ontwikkeling in harmonie bestaan”, aldus president Santokhi.