De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Suriname heeft de toets doorstaan en goedkeuring gekregen van IMF-board”

Na op 18 mei 2023 een Staff-Level Agreement (SLA) overeengekomen te zijn met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Suriname vandaag een ‘board approval’ gehad om als land verder te gaan met een aangepast IMF-programma. President Chandrikapersad Santokhi heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname laten weten dat Suriname op 14 juni 2023 is beoordeeld door de board van de monetaire organisatie, waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. “We zijn van alle kanten beoordeeld en hebben de toets doorstaan. Wij hebben goedkeuring gehad. Vanaf vandaag hebben we een aangepaste IMF-programma, terwijl onze economie nu in balans is”, aldus president Santokhi.

De regeringsleider memoreerde dat het IMF-programma in december 2021 is gestart. “Het is goed om even aan te geven waarom het noodzakelijk was om een IMF-programma uit te voeren. Bij ons aantreden als regering hebben we een situatie aangetroffen wat zeer complex was met betrekking tot onze economie, schuldpositie en overeenkomsten die er waren met schuldeisers”, verduidelijkt het staatshoofd. Hij merkt op dat Suriname de terugbetalingscapaciteit niet had. “Wij zaten ook met formele overeenkomsten met betrekking tot het recht van buitenlandse mogendheden. President Santokhi zegt dat de hele economie werd gedraaid met leningen. De economie was volgens het staatshoofd totaal ontwricht, waarbij er ook sprake was van een niet reëel subsidiebeleid en lage inkomsten.

“Wij hebben geprobeerd om de economie toen op eigen kracht gezond te maken, maar we kwamen er niet uit. Wij konden de schulden niet aflossen”, vervolgt het staatshoofd zijn uiteenzetting. De regeringsleider geeft aan dat er toen naar een duurzame oplossing is gezocht.  Dat is de samenwerking met het IMF. Die samenwerking houdt primair in: technische bijstand, permanente communicatie en nationaal en internationaal vertrouwen. “De schuldeisers waren bereid om tot herschikking te komen, indien Suriname de monetaire organisatie zou betrekken om de economie weer op rails te krijgen.” Het staatshoofd geeft aan dat het IMF-programma cruciaal is om de economie te hervormen.

President Santokhi beseft dat de diverse maatregelen om de economie gezond te maken een druk creëert op de samenleving. Het staatshoofd geeft aan dat het daarom nodig was om weer rond de tafel te zitten met het Internationaal Monetair Fonds en in dialoog te gaan om het aangepaste programma te kunnen bewerkstelligen. “De afgelopen maanden is er intensief onderhandeld met het IMF. Er zijn complexe beraadslagingen en discussies geweest. Wij hebben onze koers als land niet veranderd”, zegt het staatshoofd.

President Santokhi is het Surinaamse volk bijzonder erkentelijk voor de offers die zijn gebracht. “We doen dit niet alleen voor ons, maar vooral voor de volgende generatie. Het heeft heel veel tijd en moeite gekost om de economie weer in balans te krijgen. De staatsbegroting is weer in evenwicht.” Het staatshoofd accentueert dat de internationale reserves van -140 miljoen USD naar plus meer dan 1 miljard USD zijn gegaan. De kasreserve is gegroeid naar 300 miljoen USD, terwijl de importdekking van 0 weken thans naar 7 maanden is. Het Internationaal Monetair Fonds heeft een economische groei van 2,5% geprojecteerd tegenover wat voorheen -0,8% was. Verder is het begrotingstekort van 19% nu naar 10%. “We halen binnenkort ook de norm. De koers is een uitdaging, maar we proberen het te stabiliseren. Ook de prijzen in de winkels proberen we onder controle te krijgen”, aldus het staatshoofd.

De regeringsleider geeft verder aan dat het IMF vanaf nu weer gaat beginnen om financiën te storten. “Als het goed is moet morgen de eerste storting van ruim 50 miljoen USD gedaan worden.” Het staatshoofd stelt dat de verlichting voelbaar zal zijn. Hij zegt dat de monetaire instelling tijdens de beraadslagingen heeft laten doorschemeren dat ze overtuigd zijn van de commitment van de regering. President Santokhi: “Het IMF is zeer content met de ownership van de regering en met name met de commitment van de president. We hebben een zwaar programma gevoerd met zware druk vanuit de samenleving, maar hebben niet afgeweken van ons doel.” Het staatshoofd benadrukt dat Suriname zeer nauwkeurig zal omgaan met alle aspecten van het aangepaste programma. Dit omdat er om de drie maanden een beoordeling zal plaatsvinden.