De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi terug uit Canada

President Chandrikapersad Santokhi is terug in Suriname. Het staatshoofd heeft in de Canadese hoofdstad Ottawa deelgenomen aan de Caricom-Canada Summit. De Top vond plaats van 17-19 oktober. President Santokhi landde op donderdag 19 oktober weer op Surinaamse bodem.

Hij spreekt van een vruchtbare deelname aan de summit. “Samen met mijn ambtgenoten van de Caricom hebben we gesproken over een strategisch partnerschap voor een veerkrachtige toekomst. Deze reis was van groot belang om onze positie in de wereld te versterken en om cruciale vraagstukken als klimaatverandering aan te kaarten en oplossingen te zoeken.”

Het staatshoofd heeft tijdens zijn toespraak vooral stilgestaan bij klimaatverandering. “Ik heb ook gevraagd naar concrete actie om klimaatfinanciering rechtstreeks naar de meest kwetsbare landen in het Caribisch gebied, waaronder ook Suriname te leiden. Ons land ondervindt last van de gevolgen van klimaatverandering, van wateroverlast tot kusterosie.”

President Santokhi zegt dat de financiële middelen voor bescherming uit reguliere begrotingen worden gehaald, wat de ontwikkeling van andere sectoren belemmert. “Ik heb aangegeven dat beloften over klimaatfinanciering nagekomen moeten worden. Ik waardeer de toezegging van Canada om klimaatverandering aan te pakken en kijk uit naar de implementatie. Samen bouwen we aan een veerkrachtige en duurzame toekomst.”