De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi terug van Klimaattop

President Chandrikapersad Santokhi is in Suriname teruggekeerd, na ons land vertegenwoordigd te hebben tijdens de 26ste Klimaattop (COP26) in Glasgow, Schotland. Tijdens deze bijeenkomst van wereldleiders heeft het staatshoofd het standpunt van Suriname kenbaar gemaakt met betrekking tot klimaatverandering en aanpak van de effecten die daarmee gepaard gaan. Het staatshoofd werd op donderdag 4 november 2021 op de Johan Adolf Pengel International Airport opgewacht door vicepresident Ronnie Brunswijk en leden van de Raad van Ministers (RvM). Hij werd in Glasgow vergezeld door first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en de ministers Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Armand Achaibersing van Financiƫn en Planning.

Op de airport vond het protocol van overdracht plaats, waarbij de vicepresident die bij afwezigheid van het staatshoofd had waargenomen, de leiding van de natie wederom overdroeg aan de regeringsleider. President Santokhi is bij aankomst ingegaan op het belang van Surinames deelname aan de Klimaattop, de afspraken die gemaakt zijn alsook de geboekte resultaten. Een van de resultaten is dat tijdens de bijeenkomst in Glasgow ook succesvolle gesprekken zijn gevoerd met de managing director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die het steunverzoek van Suriname spoedig zal doorgeleiden naar de Board Level.

 

Tijdens de Klimaattop heeft Suriname ook het goede nieuws ontvangen dat de nieuwe landenstrategie tussen Suriname en de Inter-American Development Bank Group (IDBG) is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IDBG. Dit document vormt de grondslag voor de samenwerking tussen de IDBG en Suriname voor de periode 2021-2025. De IDBG stelt voor de gehele strategieperiode US$ 450 miljoen ter beschikking, hetgeen neerkomt op gemiddeld U$ 90 miljoen aan gegarandeerde leningen per jaar. Het gaat hierbij om middelen die los staan van een akkoord met het IMF.

In Glasgow heeft het Surinaamse staatshoofd de ontwikkelde landen herinnerd aan hun beloftes samengevat in het 2015 Akkoord van Parijs en wereldleiders opgeroepen de gemaakte afspraken na te komen. Suriname, Butan en Panama zijn de weinige carbon negatieve landen in de wereld en het land kan een voorname rol innemen wanneer het gaat om het behoud van het klimaat. Volgens president Santokhi gaat het om wat wij achterlaten voor onze kinderen en kindskinderen. Het staatshoofd blikt terug op een Klimaatbijeenkomst waarbij wereldleiders hebben toegegeven zich niet aan de gemaakte afspraken te hebben gehouden, beloofd hebben hun verantwoordelijkheid te nemen en onder meer besloten hebben dat er tegen 2030 een einde komt aan de wereldwijde ontbossing om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Suriname is als een van de kleine landen in de wereld deel hiervan geweest en heeft tegelijkertijd ook zijn stem laten horen.