De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi tevreden over geboekte resultaten 2023

 President Chandrikapersad Santokhi benadrukte zijn tevredenheid uit over de vooruitgang die in 2023 is geboekt en de inzet van de regering voor het Herstelprogramma. Dit programma is ontworpen om de economische uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd aan te pakken en de basis te leggen voor duurzame ontwikkeling. Het staatshoofd gaf aan, tijdens de jaarafsluiting met de regering op woensdag 27 december, dat ondanks de moeilijkheden die zij onderweg tegenkwamen, er aanzienlijke resultaten zijn geboekt.

Volgens president Santokhi zijn de gestelde doelen om de economie te stabiliseren en het investeerdersvertrouwen te herstellen gehaald op macro-economisch niveau. De genomen maatregelen hebben bijgedragen aan het creëren van een gunstiger ondernemingsklimaat, het aantrekken van nieuwe investeringen en het stimuleren van de economische groei.

Het staatshoofd wees ook op het belang van het sociaal programma dat door de regering is geïmplementeerd. Hij erkende dat er nog werk aan de winkel is om het effectiever te maken in het voldoen aan de behoeften van de bevolking. De president is tevreden over de tot nu toe geboekte vooruitgang trots de uitdagingen waarmee de regering wordt geconfronteerd bij de uitvoering van de programma’s. Ondanks deze uitdagingen is de regering zich blijven inzetten voor haar doelstellingen en heeft zij veerkracht getoond ondanks tegenslagen.

Vooruitkijkend naar 2024 benadrukte president Santokhi de noodzaak om voort te bouwen op de prestaties van 2023 en te blijven werken aan duurzame ontwikkeling. Hij schetste de prioriteiten van de regering voor het komende jaar, waaronder verdere economische hervormingen en het versterken van sociale programma’s.

Het staatshoofd sprak zijn waardering uit over de in 2023 behaalde resultaten. De inzet van de regering voor het Herstelprogramma heeft positieve resultaten opgeleverd, zowel op macro-economisch niveau als in termen van sociale ontwikkeling. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, blijft de president vertrouwen hebben in het vermogen van de regering om hier doorheen te navigeren en te blijven werken aan een betere toekomst voor alle Surinamers.