De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi voorstander structurele en duurzame coöperatie Caribisch gebied en Afrika

President Santokhi heeft in zijn toespraak tijdens de opening van het Afri-Caribbean Trade and Investment Forum 2022 beklemtoont het belangrijk is dat Caribische staten en Afrikaanse landen elkaar niet als concurrenten zien, maar als ontwikkelings- en zakenpartners. “Ik ben er sterk van overtuigd dat onze horizon van samenwerking nu moet worden verbreed.” De Caricom-voorzitter heeft opgemerkt dat er wel rekening gehouden zal moeten worden met mondiale ontwikkelingen en de geopolitiek.

Het Surinaamse staatshoofd is voorstander van een structurele en duurzame coöperatie. In een opsomming van mogelijke samenwerkingen heeft president Santokhi marktuitbreiding, gezamenlijke investeringen, strategische economische samenwerking op het gebied van voedsel- en waterzekerheid, klimaatfinanciering en energie als importante gebieden van coöperatie opgesomd. De regeringsleider heeft ook over connectiviteit door de lucht en over zee gesproken.

President Santokhi heeft als voorzitter van de Caricom, investeerders uit Afrika en het Caribisch gebied uitgenodigd om te handelen en gebruik te maken van de kansen die voorhanden zijn. “Laten we strategische partners worden en ervoor zorgen dat financiële stromen naar onze respectieve gebieden worden geleid. We moeten, om effectieve en functionele gezamenlijke investerings- en handelskaders te creëren, dit proces faciliteren en sturen”, aldus het Surinaamse staatshoofd.