De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Wateroverlast heeft extreme gevolgen voor Suriname”

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee benadrukt dat wateroverlast extreme gevolgen heeft voor Suriname. “De afgelopen twee jaren hebben we gezien dat neerslag en de watervoorraad, in vooral het zuiden van Suriname enorm zijn toegenomen. Dit zorgt ervoor dat dringende besluiten nodig zijn om de lokale gemeenschappen, scholen, wegen, landbouwgebieden en industrieën te beschermen”, aldus de regeringsleider op donderdag 23 juni 2022 in het hoogste college van Staat.

Het staatshoofd zegt verder dat het klimaat in de hele wereld verandert. “Behalve klimaatsverandering heeft de wereld ook met andere problemen te kampen, zoals oorlogen en andere rampen. “We gaan dus een groot deel zelf moeten doen en niet blijven wachten op steun van buiten”, luidt de oproep van president Santokhi.

De regeringsleider geeft aan dat de regering ervoor kiest om waterwegen duurzaam en structureel te onderhouden. De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat er een goed waterbeheer wordt gevoerd. “Zij zijn dagelijks bezig met de monitoring en acties met een urgent karakter.” Deze ministeries hebben verder de taak om in het kader van klimaatverandering diverse beleidsacties te formuleren voor de regering.

De centrale rol die het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft bij de noodhulp in de door wateroverlast getroffen gebieden heeft het staatshoofd beklemtoont. Het NCCR zal verder worden versterkt met deskundigen en middelen. “De ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid zorgen voor de verdere sociale hulpverleningen en humanitaire hulp”, aldus de president. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is samen met alle andere relevante actoren belast een actieplan voor rampen op te stellen.