De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Wij hebben de basis gelegd om te gaan naar een hernieuwde samenwerking”

Suriname en Nederland hebben met het bezoek van de regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi aan het Koninkrijk der Nederlanden, de basis gelegd voor een hernieuwde samenwerking. De twee landen delen meer dan 300 jaar geschiedenis en een gemeenschappelijke taal. De natiën zijn met elkaar verbonden, onder meer door de grote Surinaamse gemeenschap in Nederland. Het Surinaamse staatshoofd heeft op woensdag 8 september 2021 tijdens een Zoompersconferentie tussentijds verslag gedaan van de afgelopen dagen.

President Santokhi heeft ontmoetingen met koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte achter de rug, waarbij zaken betreffende de samenwerking tussen de twee landen zijn besproken. Verder hebben ook de Surinaamse ministers gesprekken gevoerd met hun Nederlandse counterparts. Demissionair minister-president Mark Rutte heeft benadrukt dat het bezoek van het Surinaamse staatshoofd de vriendschappelijke relatie tussen beide landen bevestigt. “Sinds het aantreden van president Santokhi heeft de relatie een nieuwe impuls gekregen. Onze landen werken vol energie aan een positieve, constructieve en gelijkwaardige band,” aldus de Nederlandse premier.

De regeringsleiders hebben een breedvoerige deliberatie gehad over de gedeelde uitdagingen, zoals COVID-19 en collectieve belangen, zoals een sterke rechtstaat en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. President Santokhi en premier Rutte kijken uit naar het voortzetten van het gesprek en naar een effectieve samenwerking. “Wij hebben de basis gelegd om te gaan naar een hernieuwde samenwerking,” merkt het staatshoofd op.

President Santokhi zegt dat de problemen van Suriname getypeerd kunnen worden als bijzonder gecompliceerd en complex. De ondersteuning van de internationale gemeenschap is noodzakelijk. Het staatshoofd heeft geaccentueerd dat de regering vanaf haar aantreden ondersteuning heeft gehad van Nederland, zowel op bilateraal als multilateraal niveau. Beide leiders zijn voorstanders van het uitbreiden van de samenwerking naar de rechterlijke macht, landbouwsector en het duurzaam besteden van de restant verdragsmiddelen. Op het gebied van Covid-19 beheersing is reeds geruime tijd op verschillende niveaus een intensieve samenwerking tussen beide landen.