De Boodschap
Kabinet van de President

President van de Republiek Suriname kondigt nieuwe beleidsinstructie aan voor geëxpireerde grondtitels

De president van de Republiek Suriname heeft een belangrijke beleidsinstructie aangekondigd met betrekking tot grondtitels die zijn verstreken. Deze maatregel is bedoeld om de rechten van landeigenaren te beschermen en zekerheid te bieden aan de samenleving. Volgens de beleidsinstructie, die op 1 september 2023 van kracht wordt voor een periode van één jaar, hebben alleen voormalige grondeigenaren het recht om verlopen grondtitels te vernieuwen.

Als een voormalige grondeigenaar heeft aangegeven het land over te dragen aan erfgenamen of als deze persoon is overleden, hebben alleen de erfgenamen het recht om de grondtitel te vernieuwen. Deze maatregel komt als een reactie op de situatie waarin veel Surinamers zich bevonden, waarbij ze mogelijk niet altijd op de hoogte waren van de vervaldatum van hun grondtitels. De president van de Republiek Suriname erkent de investeringen die velen hebben gedaan in hun land en wil hen de kans bieden om hun grondrechten te vernieuwen. Deze beleidsinstructie is bedoeld om ervoor te zorgen dat grondtitels niet aan derden worden uitgegeven, behalve in gevallen die in de instructie zijn vastgelegd en notarieel zijn geregistreerd.

 

Unit Woordvoering
Communicatie Kabinet President