De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Presidentiële delegatie rapporteert over werkbezoek aan Nederland

Op maandag 13 september 2021 werd er op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) door president Chandrikapersad Santokhi en zijn ministeriële delegatie, naar aanleiding van hun recent bezoek aan Nederland, een persconferentie belegd. Hierbij waren aanwezig de ministers van Volksgezondheid (VG), Openbare Werken (OW), Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Justitie en Politie (JusPol) en BIBIS-minister Albert Ramdin.

Na een zeer intensief werkbezoek aan Nederland werd de gelegenheid genomen de samenleving te informeren over de bezoeken die zijn afgelegd en de geboekte resultaten. President Santokhi gaf aan dat er een werkprogramma is geweest op basis van enorm veel wederzijds respect, maar ook betrokkenheid van koning Willem-Alexander van Nederland, premier Mark Rutte en zijn regeerteam en de ministers die ook werkafspraken hadden met hun counterparts. De werkprogramma’s hadden allemaal de intenties om de samenwerking zo snel mogelijk te herstellen op alle niveaus, zo snel mogelijk te verbreden en te verdiepen en uit te voeren.

Het staatshoofd gaf aan dat niet alleen op bestuurlijk niveau de samenwerking zal worden geïntensiveerd, maar ook op parlementsniveau. De president heeft tijdens zijn bezoek, naast de gesprekken die gevoerd zijn in de Eerste- en Tweede Kamer van Nederland, ook bilaterale gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven ter verbetering van de handel, investeringen en is er gekeken naar hoe de barrières weg te werken.

Minister Ramdin gaf mee dat het bezoek en de toekomstige bezoeken van de president in het kader van onze buitenlandse politiek enorm belangrijk zijn. ‘Er is eerder gesproken over een inhaalslag in termen van onze reputatie en functioneren internationaal. We hebben redelijk goed daarop ingespeeld en nu is de tijd daarop verder te bouwen’, zei de minister.

Hij benadrukte dat terwijl de regering bezig is met het traject van binnenlands herstel op weg naar stabiliteit en groei, dit soort bezoeken van een president om het land uit te dragen op het hoogste politieke niveau heel wat krachten mobiliseert in de ontvangende landen. ‘De politieke impact en de materiële impact van deze bezoeken mogen niet onderschat worden. Er is een goed fundament gelegd, en nu moeten we een strakke follow-up hebben op die beleidsgebieden om daarop te kapitaliseren’.

De bewindsman gaf een uiteenzetting over de restant middelen waarbij er afspraken zijn gemaakt voor besteding van vijf miljoen euro voor het Productiefonds, vijf miljoen euro voor het beurzenprogramma, twee miljoen euro voor een gedecentraliseerde seniorenwoning, terwijl de rest besteed zal worden aan de afbouw van het hoofdkantoor van de politie.

Voorts gaf minister Ramdin aan dat de politieke- en materiële ondersteuning vanuit Nederland op het gebied van het IMF-traject, met name de herstructurering van de schulden, enorm positief is geweest, maar ook op hoog niveau waarbij premier Rutte rechtstreeks ondersteuning heeft gegeven aan Suriname bij de managing director van het IMF.

Minister Ramdin zei verder dat de gesprekken met de burgemeesters van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zeer functioneel waren. Ook op dit niveau zal de stedenband samenwerking worden verdiept. De bewindsman zei hierover dat in het kader van de verbetering van de relatie er enorm veel belangstelling is vanuit de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven om bezoeken te brengen aan Suriname.

In verband hiermee zal de president binnenkort een brief richten aan de koning van Nederland om hem uit te nodigen voor een bezoek aan Suriname. Hetzelfde zal gebeuren voor de premier, de ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. Ook bestaat er interesse van uit het parlement om bezoeken te brengen en contacten te leggen met onze Nationale Assemblee.

Minister Ramdin deelde tenslotte mee dat iedereen die geboren is in Suriname visumvrij zal kunnen reizen naar Suriname. Deze maatregel zal de toegang tot Suriname vergemakkelijken en toerisme stimuleren.