De Boodschap
Kabinet van de President

Presidentiële Taskforce initieert workshop ‘Ordening en Transformatie Houtsector’

De presidentiële Taskforce organiseert de workshop ‘Ordening en Transformatie Houtsector’. Hiervoor zijn tientallen stakeholders uitgenodigd vanuit het bedrijfsleven, de overheid, lokale Inheemse en Tribale gemeenschappen, en niet-gouvernementele organisaties. De workshop vindt plaats op 3 en december 2022 in de Royal Ballroom van hotel Torarica. De presidentiële ‘Taskforce, welke op 6 september 2022 is aangesteld organiseert de workshop met als doel om op korte termijn een advies uit te brengen ten aanzien van het beleid voor de Surinaamse houtsector.

Gedurende de workshop zal er in breed overleg met relevante actoren getracht worden om de uitdagingen binnen de houtsector te adresseren. Enkele van de concrete voornemens zijn het 1) successievelijke afbouwen van de rondhoutexport, 2) het tegengaan van illegale houtkap en export, 3) het verder stimuleren van duurzaam bosbeheer, en 4) het maximaliseren van de inkomsten van de overheid. Deze beleidsvoornemens en -uitvoering zullen leiden tot het behoud van een carbon negatieve status voor Suriname met uitzicht op inkomsten voor de staat door middel van verkoop van koolstofkredieten. De Taskforce, onder leiding van voorzitter dhr. Pertap Bissumbhar, wordt in de organisatie van het tweedaagse event ondersteund door WWF-Guianas en Conservation International Suriname.

De agenda is breed georiënteerd en belicht onze lokale houtsector vanuit meerdere invalshoeken. De eerste dag is gericht op het verschaffen van informatie aan de uitgenodigden. Experts zullen in korte sessies ingaan op zowel internationaal relevante onderwerpen als concrete kansen voor Suriname. De tweede dag wordt benut om in kleinere groepen thematische vraagstukken uit te werken en deze vervolgens te presenteren aan de overige aanwezigen en vervolgens een declaratie uit te geven. Met deze declaratie heeft de regering een document om beleid mee te maken, illegaliteit tegen te gaan en gedoogbeleid dat op verschillende departementen wordt gehanteerd om te vormen naar juistheid.

Voor het breder publiek wordt Zoomlink beschikbaar gesteld om de twee daagse sessies te volgen.  De Zoomlink zal een dag voor het event gepubliceerd worden op de FB-pagina van WWF-Guianas en Conservation International Suriname. Wenst u verslaglegging te doen, bent u interesse in de volledige agenda en/of de Zoomlink?

Maak dan graag via de app contact op het nummer +597-8471599 of +597-8526153 of door te mailen naar cfilemon@wwf.sr.