De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Prijsopdrijving en geen prijsaanduiding geconstateerd tijdens controle werkzaamheden EZ

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ)  heeft in de afgelopen periode controle werkzaamheden verricht in diverse ressorten van de districten Paramaribo en Wanica. Tijdens de controle werkzaamheden zijn er diverse overtredingen geconstateerd. Op verschillende producten zoals: bruine bonen in blik, uien, witte en bruine suiker, saucijsjes, brood, knoflook en zout  waren er geen prijzen aangegeven. De vergunninghouders zijn erop gewezen dat de prijsaanduiding meteen aangebracht moest worden.
De prijs van babyvoeding van het merk Phosphatine en Zonnebloemolie van het merk Yonca moesten meteen worden teruggedraaid, omdat deze volgens het onderzoek van de ambtenaren, waarbij de inkoopbon overlegd moest worden, te hoog waren geprijsd.
De winkels waar er overtredingen zijn geconstateerd hebben een waarschuwing gehad. Er is aan hun medegedeeld dat indien wederom overtredingen worden geconstateerd bij de volgende controle werkzaamheden, het Ministerie over zal gaan tot het opleggen van sancties. Prijsopdrijving is namelijk een economisch delict  en is bij wet strafbaar gesteld.
 
Klachten afhandeling
Consumenten hebben in de afgelopen periode ook klachten ingediend over garantie bij verschillende producten zoals een laptop en gipsplaten. Deze klachten zijn door de onderzoeksambtenaren van EZ middels bemiddeling opgelost. De eerste klacht betrof een laptop, waarbij de eigenaar van de laptop constateerde dat die diverse mankementen na aankoop vertoonde, o.a: het niet goed functioneren van de muis, het vastzitten van het scherm en het uitvallen van de laptop ondanks het weer opgestart werd.  De laptop werd teruggebracht naar de winkel en gecheckt door het winkelpersoneel. In het bijzijn van de consument is de laptop opgestart en mocht zij handelingen plegen om na te gaan of de mankementen die eerder geconstateerd waren zich weer voordeden. Nadat de laptop was uitgeschakeld en opgestart zijn er geen mankementen geconstateerd en is gebleken dat de laptop naar verklaring van de consument zelf goed functioneerde. De eigenaar heeft met de consument en de onderzoeksambtenaren afgesproken dat als de laptop toch nog thuis binnen de kortste keren weer eventueel mankementen vertoont, zij een andere laptop zal krijgen.
 
Verder hebben de ambtenaren van het Ministerie ook een onderzoek verricht na een klacht over verweerde gipsplaten. De ambtenaren hebben het bedrijf die de gipsplaten verkoopt en de plek waar de gipsplaten zijn aangebracht, aangedaan. Uit het onderzoek is geconstateerd dat daadwerkelijk alle gipsplaten verweerd zijn, maar ook dat er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de aannemer ter zake niet deskundig is,  gezien de wijze hoe de gipsplaten zijn aangebracht. De eigenaar van het bedrijf, die de gipsplaten verkoopt heeft aangegeven dat de consument na ruim een maand een klacht heeft ingediend en dat een maand toch wel te lang is om te reclameren, vandaar dat het bedrijf de consument niet kan compenseren. Bij het onderzoek is door de consument aangegeven, dat zij het zeer op prijs heeft gesteld en het heeft gewaardeerd dat de ambtenaren van het ministerie haar klacht hebben onderzocht.
Consumenten kunnen klachten telefonisch indienen tussen maandag en vrijdag van 08:00 -15:00
via:
-Verkort nummer: 1940
-Whatsapp nummer: +5978530915 (alleen Whatsapp berichten)
-Email adres: klachten.unit@gmail.com
Vanwege de Covid-19-maatregelen is het niet mogelijk om persoonlijk langs te lopen op het Ministerie om uw klachten in te dienen.