De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Prijsuitreiking quiz Wereld Consumenten Rechten Dag

De Wereld Consumenten Rechten Dag (WCRD) wordt jaarlijks herdacht. In het kader hiervan organiseert het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) bewustwordingsactiviteiten. Het thema van het jaar 2022 is ‘Fair Digital Finance’ oftewel ‘Eerlijke digitale financiële diensten’. Het onderdirectoraat Interne Markt van het ministerie van EZ heeft naar aanleiding van de WCRD op 15 maart een quiz georganiseerd. De prijsuitreiking hiervan heeft op 23 maart plaatsgevonden op het ministerie van EZ, waarbij de winnaars bekend zijn gemaakt. Tijdens deze prijsuitreiking waren aanwezig de directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera, onderdirecteur Interne Markt, Sarita Vyent en de vertegenwoordiger van Hakrinbank NV, Anwar Jap A Joe.

Iedereen die woonachtig is in Suriname en de leeftijd van 16 jaar heeft of ouder is, kon meedoen aan de wedstrijd, die bekend gemaakt was via o.a. de facebook page van het Ministerie. De winnaars van de prijsvraag zijn Karansing Dinesh, Cia Watson en Ramsamoedj Daniel. De eersteprijs is een Samsung A03. De tweede en de derde zijn digitale overmakingen. Karansingh Dinesh, de winnaar van de quiz heeft aangegeven dat hij samen met vrienden en collega’s heeft deelgenomen. Volgens Karansingh is het buiten zijn verwachting dat hij heeft gewonnen. Hij benadrukt dat hij positieve activiteiten zal blijven ondersteunen en ook anderen zal stimuleren om mee te doen.

De vertegenwoordiger van de Hakrinbank N.V., Anwar Jap a Joe heeft aangegeven dat de Hakrinbank streeft naar eerlijke financiële diensten. Volgens Jap a Joe past het thema ‘Fair Digital Finance’ precies bij hun, omdat het iets is waarnaar de bank streeft waarvoor zij strategische doelstellingen heeft. Jap a Joe heeft ook aangegeven dat de Hakrinbank steeds meer digitale diensten biedt aan de samenleving. Mopé is onder andere één van de digitale betalingsmogelijkheden van de bank. Verder benadrukt Jap a Joe dat de Hakrinbank het ministerie van EZ zal blijven ondersteunen om de bewustwordingsactiviteiten rondom de WRCD te helpen promoten.

Directeur Ondernemerschap Karishma Mathoera, heeft aangegeven dat het ministerie van EZ in het jaar 2022 tal van consumentenactiviteiten heeft uitgevoerd. Het Ministerie hoopt hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan de bewustwording van consumenten over het thema ‘Fair Digital Finance’ en dat de financiële instellingen en consumenten elkaar hebben gevonden in betere communicatie, dienstverlening en transparantie. Verder benadrukt Mathoera dat ondernemerschap in Suriname veelal actief is op socialmedia, waardoor er vanuit het Ministerie enkele activiteiten zijn uitgevoerd op basis hiervan en verder ook nog andere activiteiten in de planning zijn om online payments, online marketing en veel meer online business te stimuleren. Directeur Mathoera is dankbaar voor de participatie van de deelnemers en voor de ondersteuning van de Hakrinbank voor het beschikbaar stellen van de Mopé wallet prijzen.