De Boodschap
Kabinet van de President

Private sector Suriname en Guyana zet in op sterkere samenwerking

Suriname en Guyana streven al enige tijd naar het versterken van elkaars markteconomieën en tegelijkertijd restricties op zakendoen zoveel mogelijk te verwijderen. In dit kader heeft de Guyana-Suriname Private Sector Business Council op vrijdag 27 januari 2023 een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De vergadering werd voorgezeten door de voorzitter van de Business Council, Paul Cheong, die ook voorzitter is van Guyana’s Private Sector Commission. Aanwezig waren ook vicevoorzitter Bryan Renten, raadsleden en vertegenwoordigers van de Private Sector Commission van Guyana. Het doel van dit bezoek is om op presidentieel niveau de private samenwerking tussen Suriname en Guyana te intensiveren.

Renten geeft aan dat in dit verband de raad na twee uitgebreide zittingen een schriftelijk overzicht van vraagstukken die aandacht behoeven, heeft opgesteld. Het betreft meteen ook de prioriteitenlijst van de private sector uit beide landen. Het document is overhandigd aan president Santokhi, waarbij de raad bereid is de genoemde onderwerpen uit te werken en samen met de overheid te werken aan realisatie van hetgeen nagestreefd wordt. Renten gelooft erin dat economisch samenwerken de beste manier is om landen te verbinden. “Kleine economieën moeten samenwerken. We kunnen enorm potentieel mobiliseren als we samenwerken. Het gaat uiteindelijk erom dat het beide landen ten goede komt.”

De Business Council heeft als uiteindelijke doel de bilaterale relatie tussen Guyana en Suriname te versterken, met de private sector als motor van groei en ontwikkeling. Voorzitter Cheong is ook van mening dat beide landen elkaar kunnen helpen om verder te groeien. “We kunnen veel meer bereiken in verschillende sectoren zoals ICT, agrarische sector en toerisme. Er is ook gesproken over olie- en gasindustrie,” geeft hij aan. Hij kijkt uit naar een goede samenwerking.

Renten ziet veel mogelijkheden, een onderdeel daarvan is dat er bedrijven zich in beide landen gaan vestigen, maar dat ook de onderlinge handel gestimuleerd wordt. “Er is bijvoorbeeld gesproken over het importeren van goederen naar Guyana. Onze buurman heeft ook goederen nodig die wij kunnen verschaffen en andersom”, stelt de vicevoorzitter. Hij vindt het belangrijk dat Suriname aantrekkelijk gemaakt wordt voor de Guyanese bedrijven. In het platform zijn daarom ook Surinaamse bedrijven vertegenwoordigd. Renten toont zich ermee ingenomen dat er reeds Surinaamse bedrijven actief zijn in het buurland, maar er moet volgens hem meer gebeuren. De voorstellen die zijn gedaan aan president Santokhi moeten operationeel gemaakt worden. De Business Council zal het document binnenkort ook aan de Guyanese president Irfaan Ali overhandigen. Daarnaast is het de bedoeling om voor beide staatshoofden een presentatie te houden.