De Boodschap
Kabinet van de President

Project gratis schoolvervoer verloopt vlot

Het project Gratis Schoolvervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) verloopt goed. Zo zei onderwijsminister Marie Levens op dinsdag 16 augustus in de Nationale Assemblee. De bewindsvrouw informeerde het parlement dat er voor het komende schooljaar 6000 nieuwe leerlingen gebruik zullen maken van deze dienstverlening. Er zullen daarom ook nieuwe routes en extra bussen worden ingezet. Voorbereidingen zoals contracten opmaken en controle van bussen en chauffeurs zijn in volle gang.

Minister Levens reageerde hiermee op vragen van het college betreffende het transport van schoolgaanden. “Het project gratis schoolvervoer is in uitvoering, het loopt goed, een paar duizend nieuwe registraties hebben plaatsgevonden en dat wil zeggen dat in het nieuwe schooljaar zeker zo een 6000 nieuwe studenten gebruik zullen maken van gratis schoolvervoer.” De bewindsvrouw voegde eraan toe dat de registratie goed is verlopen, hetgeen betekent dat er op de oude routes ‘hier en daar’ een extra bus nodig zal zijn, “omdat er veel meer kinderen op de bestaande routes zullen instappen”. Minister Levens: “Er zijn nieuwe routes bij, want er zijn kinderen die hebben geregistreerd op plekken waar er geen routes zijn, daarvoor zijn er nieuwe routes ontwikkeld en dus worden daar nieuwe bussen ingezet.”

De aanvragen voor het onderhouden van de nieuwe busroutes worden behandeld met de volgorde van binnenkomst. “Er is altijd een sollicitatie. Er wordt gekeken wie op de route zit en waar we mensen nodig hebben, vervolgens worden de mensen opgeroepen, de bussen worden gecontroleerd, de chauffeurs worden gecontroleerd en contracten worden voorbereid.” Dit proces is volgens minister Levens in volle gang en wordt het ook in de vakantie voortgezet. Ze geeft aan dat de afstanden per kilometer nu nadrukkelijker worden gecontroleerd. Dit vergt wat inspanningen, omdat er soms rekeningen binnenkomen van niet gereden kilometers. Dit wordt aldus de bewindsvrouw nadrukkelijk in de gaten gehouden.