De Boodschap
Binnenlandse Zaken

PSR mobiele unit vergemakkelijkt landsdienarenregistratie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft de mobiele unit voor de verplichte landsdienarenregistratie inmiddels al ingezet. Landsdienaren tewerkgesteld bij Stichting Wi Oso te Geyersvlijt, werden op donderdag 27 oktober 2022 in de gelegenheid gesteld zich fysiek te registreren. Het doel van deze mobiele units is om een zo groot mogelijk aantal landsdienaren tegemoet te komen, die zich vanwege medische redenen, een beperking of om andere redenen, niet fysiek kunnen registreren bij het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat, of online.

De verplichte landsdienarenregistratie, welke op 1 oktober jongstleden is opgestart, is onderdeel van het Public Sector Reform programma (PSR) dat als doel heeft om onder andere de effectiviteit en efficiëntie van de overheid te verbeteren en de loonkosten van de overheid significant omlaag te brengen. Marjory Mulier voorzitter Interdepartementale Taskforce PSR, geeft aan dat het ministerie van BiZa dienstbaar is naar de bevolking en zo ook naar de landsdienaren toe. Het ministerie wil middels het inzetten van de mobiele units elke landsdienaar registreren. “We willen elk een, die niet in staat is zich online te registreren of naar ons toe te komen, in de gelegenheid stellen om zich te registeren door zelf naar ze toe te gaan”.

De mobiele unit zal verder ook ingezet worden op de verschillende ministeries, diverse overheidsinstellingen en bejaardentehuizen. Daarnaast zullen ook de diverse districten aangedaan worden. Alle landsdienaren kunnen zich tot 31 december 2022, fysiek of online registreren. Deze verplichte registratie geldt ook voor de ontheven landsdienaren.