De Boodschap
Justitie & PolitieVolksgezondheid

Quick Response Team COVID-19 via 105 te bereiken

Het door de overheid in het leven geroepen Quick Respons Team COVID-19 is via het verkort nummer 105 te bereiken voor de gemeenschap. Dit team zal erop moeten toezien dat de COVID-19 maatregelen door de samenleving worden nageleefd. Het QRT COVID-19 is ondergebracht op het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Bij de ingebruikname van de kantoorruimte werd op maandag 5 oktober 2020 meteen ook het 105 nummer voor geopend verklaard door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

De bewindsman zegt dat er nationaal verschillende maatregelen zijn getroffen waarbij eenieder beperkte bewegingsvrijheid heeft. “Dit is niet gedaan om u als individu onaangenaam te zijn, maar om de gezondheid binnen de Surinaamse grenzen te waarborgen.” De politie is het orgaan dat moet toezien op de naleving en handhaving van deze maatregelen. Om de druk op de politie te reduceren is er vanuit het ministerie van Justitie en Politie een manier bedacht om de controlewerkzaamheden te verhogen, te weten het in het leven roepen van de Quick Response Teams. Het is namelijk de bedoeling dat er landelijk QRT’s zullen komen. Deze teams bestaan uit politieambtenaren, militairen, ambtenaren van de bestuursdienst, het ministerie van Volksgezondheid (BOG) en ambtenaren van Arbeidsinspectie.

De hoofdtaak is toezien op de naleving van de COVID-19 maatregelen die gelden in Suriname. Minister Amoksi: “Alle gevallen waarbij de COVID-19 maatregelen worden overtreden, kunt u vanaf vandaag doorgeven op het nummer 105. Dit nummer zal 1×24 uur te bereiken zijn”. De bewindsman doet een beroep op de totale samenleving om constant de COVID-19 maatregelen in acht te nemen en haar bijdrage te leveren op het doorgeven van de informatie.

Hoofdinspecteur van politie, Humphrey Naarden, zegt dat het handhaven van de COVID-19 maatregelen tot nu toe goed verloopt. Hij legt uit dat de meldingen via de Command Center gaan en doorgespeeld naar het politiebureau van het ressort waar de overtreding zich afspeelt. De coördinatie van 105 zal ook bij de Command Center zitten. Met het in het leven roepen van het QRT verwacht de politiefunctionaris dat de response van de overheid cq. de politie veel sneller en effectiever zal geschieden. Hij roept de samenleving op om daar waar de maatregelen niet worden nageleefd, haar burgerplicht te vervullen en 105 te contacten.

Districtscommissaris Ricardo Bhola wees erop dat het aantal besmettingen aan het afvlakken was, maar dat een opwaartse spiraal wordt waargenomen. De regering heeft gemeend niet langer aan de kant te blijven staan en dit een halt toe te roepen. De burgervader ziet het QRT graag niet optreden, maar zegt dat de realiteit anders is. Het commissariaat krijgt veel meldingen binnen waar er overtredingen van de maatregelen plaatsvinden. DC Bhola ondersteunt daarom het initiatief volledig. Hij zal waken dat alles richtig volgens wet en recht gebeurt.