De Boodschap
Volksgezondheid

Minister Ramadhin voert overleg met actoren binnen de tandheelkundige zorg

Als gevolg van de aanname van de Wet Oral Health Therapist (OHT) is er vanuit het ministerie van Volksgezondheid overleg geweest met het zorgveld en de actoren in de tandheelkundige zorg. Het is van belang, zoals de wet voorschrijft, dat onder andere nadere bevoegdheden en onderwijstechnische aangelegenheden bij staatsbesluit worden vastgelegd. In dit kader heeft er op maandag 12 december overleg plaatsgehad tussen het ministerie van Volksgezondheid, de stichting Jeugdtandverzorging, de Vereniging van Jeugdtandverzorgers en de Surinaamse Tandartsen Vereniging.

Minister Ramadhin heeft de actoren verzocht om spoedig in overleg te gaan en consensus te bereiken over de taken en bevoegdheden van de Oral Health Therapist, de Jeugdtandverzorger en andere zaken rakende het beleid, welke de basis zullen vormen voor een concept  Staatsbesluit. Er wordt een beroep gedaan op het zorgveld om hem van feedback te voorzien zodat er gewerkt kan worden aan een Staatsbesluit.

De aanwezigen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de bewindsman en is de afspraak gemaakt om voor eind januari 2023 de feedback op te nemen in een concept Staatsbesluit zodat deze aangeboden kan worden aan de regering ter goedkeuring.

Verder is er ook genoemd in de Wet dat binnen 12 maanden na afkondiging van de wet het inpassingsprogramma om te schakelen van jeugdtandverzorger naar Oral Healh Therapist ook al aangeboden en ingediend dient te worden. Bij de Stichting Jeugdtandverzorging is een commissie geïnstalleerd die het inpassingsprogramma gaan samenstellen en indienen bij de directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Er is verder gesproken over het voortbestaan van de stichting Jeugdtandverzorging en de korte termijnplannen c.q. investeringen bij deze Stichting.