De Boodschap
Volksgezondheid

Reeds toeloop van patiënten met verschijnselen rotavirus bij RGD

Drs. Dew Sharman vicevoorzitter van De Nationale Assemblée die het initiatief heeft genomen om op dag 1 de poli te draaien te Limesgracht samen met directeur Sukul.

Het ministerie van Volksgezondheid en de directie van de Stichting.Regionale Gezondheidsdienst (RGD) hebben direct na de uitbraak van het rotavirus werk ervan gemaakt om extra faciliteiten ter beschikking te stellen na het bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) afgelopen maandagavond.

Bij de poli’s te Limesgracht en Latour van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) kunnen kinderen met klachten nu ook dagelijks terecht tussen 19:00 uur en 24:00 uur.

Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul oriënteerde zich donderdagavond op de twee poli’s, waar hij heeft kunnen waarnemen dat er een toeloop is van patiënten en dat ze tevreden zijn met de snelle hulp die wordt geboden door het verplegend personeel en de artsen.

Er wordt gewerkt aan het openstellen van meerdere poliklinieken van de RGD om de zorg dichterbij de samenleving te brengen. Nadere berichtgeving volgt.