De Boodschap
Kabinet van de President

Regering besteedt aandacht aan goudsector en grondzaken tijdens recente RRV

Tijdens de regeringsvergadering van woensdag 24 januari 2024 zijn belangrijke onderwerpen besproken, met speciale aandacht voor de goudsector en grondzaken.

Goudsector: samenwerken voor een schoner milieu
Tijdens een presentatie van experts over de goudsector, zijn concrete stappen besproken om de impact op ons milieu te verminderen. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen benadrukte het belang van bewustwording en voorlichting, evenals het verminderen van schadelijke stoffen zoals kwik en cyanide. De regering gaat zich inzetten om de gebieden die al vervuild zijn in kaart te brengen, met ondersteuning van technologie en inspectiediensten. Nieuwe investeringen in technologie worden overwogen om de goudwinning efficiënter en milieuvriendelijker te maken.

Bescherming van onze natuur: geen nieuwe goudgebieden
Suriname is voor 93% bebost en is een bron van zuurstof voor de wereld. In dat kader ligt de focus op het beschermen van onze prachtige natuurgebieden. De NH-minister onderstreepte hierbij het belang van het behoud van schone rivieren en gebieden in Suriname. Hij legt uit dat er maatregelen worden getroffen om geen nieuwe goudconcessies uit te geven in de onaangetaste gebieden. Daarnaast overweegt de regering modellen voor het hanteren van een milieubelasting voor goudopkopers om duurzaamheid te bevorderen.

Grondzaken: overdracht van grondrechten
De regering heeft besloten om grondrechten over te dragen aan 45 natuurlijke personen en 20 rechtspersonen. Dit initiatief heeft als doel om de samenleving een betaalbare optie te bieden om eigenaar te worden van hun toegewezen grond. De eerste beschikkingen zijn uitgereikt door de president op vrijdag 12 januari 2024, waarbij in totaal 178 beschikkingen werden verstrekt. In de wekelijkse regeringsvergaderingen worden grondconversie aanvragen goedgekeurd. Individuen kunnen via de website gov.sr grondconversie aanvragen. Burgers hebben de mogelijkheid om percelen van maximaal 2500 vierkante meter voor SRD25 per vierkante meter om te zetten in eigendom. De inkomsten uit dit initiatief worden teruggesluisd naar sociale projecten ter bevordering van het algemene welzijn.

Deze besluiten zijn genomen met het oog op het welzijn van onze samenleving en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. De regering verbindt zich ertoe om maandelijks updates te verstrekken, rekening houdend met internationale druk en strevend naar oplossingen die de komende generaties zullen beschermen.