De Boodschap
Kabinet van de President

Regering buigt zich over nationale veiligheid

De regering heeft zich recentelijk gebogen over de nationale veiligheid. Hierbij is gekeken naar het Nationaal Veiligheidsplan, dat eerder dit jaar tijdens de Veiligheidsconferentie door de werkgroep Nationaal Strategisch en Veiligheidsplan aan president Chandrikapersad Santokhi is aangeboden. Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie noemt dit een heel belangrijk document. Ze zegt dat verschillende ministeries en functionarissen betrokken zijn.

De bewindsvrouw benadrukt dat veiligheid in de loop der jaren veel ruimer is geworden. Klimaatverandering, bouwen volgens de vergunningsvoorwaarden, tegengaan van witwassen, voedsel- en economische veiligheid en hoe om te gaan met het milieu en chemische stoffen zijn enkele aspecten die erbij zijn gekomen en waar rekening mee gehouden dient te worden. “Over dit alles moeten er regels komen”, aldus de defensieminister.

Ze zegt dat de nationale commissie al deze zaken in kaart heeft gebracht en geprioriteerd. President Santokhi heeft aan alle ministers die veiligheid in hun portefeuille hebben, gevraagd het document te incorporeren in hun eigen veiligheidsplan, actie daarop voor te bereiden en uit te voeren. Voor het ministerie van Defensie geldt dat dit departement zal nagaan hoe onder meer de grenscontrole te verbeteren en welke veiligheidsplanning gemaakt kan worden voor de komende jaren.

Minister Mathoera voegt ook zaken als veiligheid rondom scholen, veiligheid in de gezondheidszorg, openbare ordeverstoring en criminaliteit toe. “Het zijn allemaal thema’s die in het veiligheidsplan zijn opgenomen en waar wij als ministers en regering de plicht hebben het te incorporeren in ons beleidsplan, daarop acties te formuleren en zo bij te dragen aan een veilige samenleving.”