De Boodschap
Kabinet van de President

Regering focust op behalen doelen in tweede helft regeerperiode

De regeringscoalitie heeft op maandag 25 september 2023 een bijeenkomst gehad. Het doel hiervan was tweeledig. President Chandrikapersad Santokhi onderstreepte het belang van de komende periode als beslissend en vergeleek deze met het spannendste deel van een wedstrijd. “Ongeacht de omstandigheden is de inzet altijd gericht op winnen”. Het staatshoofd benadrukte ook het belang van de juiste positionering van alle betrokkenen en het corrigeren van fouten om de gestelde doelen te behalen. Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere de vicepresident, Ronnie Brunswijk, verschillende ministers, parlementsleden van de coalitie, staatsraadsleden en vertegenwoordigers van diverse parastatale bedrijven.

Volgens president Santokhi was deze bijeenkomst noodzakelijk vanwege de uitdagende context waarin de coalitie opereert. De regering heeft een intensief hervormingsprogramma opgestart met de ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De president rapporteerde dat Suriname wordt geprezen voor zijn durf en leiderschap in het aangaan van deze uitdagingen. Verder werden ook de behaalde resultaten belicht, zoals het herwinnen van internationaal vertrouwen, het bereiken van schuldherschikkingen en de ontwikkeling van de olie- en gassector. Het staatshoofd erkende dat er echter nog uitdagingen zijn, zoals het versterken van de koopkracht en het onder controle krijgen van de inflatie.

De komende periode zal gericht zijn op resultaatgericht beleid, met strakke aansturing en betrokkenheid van zowel de samenleving als de private sector. Er is een coördinatieteam samengesteld dat het traject uitzet op basis van drie maanden, zes maanden, een jaar en verder, tot 25 mei 2025. Vanuit de samenleving zal in het kader van de nationale dialoog ook een monitoringsteam worden ingesteld. De regering staat voor de uitdaging om de samenleving tegemoet te komen en fouten te corrigeren. Er zijn sectoren en projecten geïdentificeerd waarin geïnvesteerd zal worden. President Santokhi benadrukt dat middelen beschikbaar gesteld zullen worden om deze initiatieven te ondersteunen.