De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Regering geeft startsein voor bouw visaanlandingsplaats in Nickerie

De regering is vastbesloten een duurzaam visserijbeleid te voeren. Om dit doel te bereiken is op zaterdag 28 januari 2023 op het terrein, waar nu nog het kantoor van het ministerie van  Economische zaken ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is gevestigd, door minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en president  Chandrikapersad Santokhi het startsein gegeven voor de bouw van een visaanlandingsplaats.

De visaanlandingsplaats is onderdeel van een project, waarbij onder andere een monitoringcenter van het LVV-directoraat Visserij zal worden  opgezet.  Dit is de eerste aanzet voor een compleet visserijcentrum. In het kader van waarborging van een duurzaam visserijbeleid is het onderdeel monitoring, controle en surveillance (MCS) van essentieel belang.  Dit geldt ook voor de handhaving van de vergunningsvoorwaarden en het tegengaan van de inkomstenderving vanwege illegale, ongemelde en ongereguleerde (IOO)-visserij. Analyses van de aanlandingscijfers van de SK vloot van het afgelopen jaar tonen aan dat een aanzienlijk deel van de legale boten geen enkele aanlanding hebben geregistreerd.

Naast deze illegale handeling door legale boten, heeft het directoraat Visserij in de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal gesignaleerde illegale boten die zonder een vergunning of met een valse vergunning in onze wateren vissen geconstateerd. Vanwege het ontbreken van goede faciliteiten zoals een aanlandingsplaats kan er geen adequate controle op IOO-visserijactiviteiten in Nickerie worden uitgevoerd. De boten landen nog aan op verschillende privé steigers waardoor de monitoring en controle niet centraal kan plaatsvinden. Ook de situatie bij de huidige aanlegplaats is één die totaal niet voldoet aan de internationaal gestelde normen voor de export.

Abbas Noredjo voorzitter van het Vissers Collectief Nickerie ziet met de start van de bouw van deze aanlandingsplaats goede vooruitzichten voor de visserij sector in het district. Hij riep ondernemers op om te investeren in opkoop en verwerking van de vangsten van vooral de  kleine vissers in Nickerie. De aanlandingsplaats moet binnen 8 maanden zijn afgebouwd, waarna er ook andere faciliteiten zoals een ijsmachine en een koel container voor de opslag van vis zullen worden neergezet.