De Boodschap
Kabinet van de President

Regering heeft binnenkort formele ontmoeting met Braziliaanse president

De regering zal binnenkort een formele ontmoeting hebben met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Dit maakte president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 18 september 2020 bekend in het parlement. Volgens het Surinaamse staatshoofd zullen daarnaast verschillende landen worden uitgenodigd in het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. President Santokhi deed deze mededelingen tijdens zijn presentatie over de financiële positie van de staat en de maatregelen die getroffen zullen worden om de economie weer op spoor te krijgen.

In het kader van de internationale samenwerking om voor Suriname weer een waardige positie op internationaal niveau te realiseren, heeft de regering volgens de president reeds de eerste aanzetten gedaan om de internationale relaties te versterken. Er zijn reeds twee Caricom Head of States meetings geweest, via Zoom. In deze meetings hebben de verschillende Caricom-staatshoofden inzichten en beleid uitgewisseld met betrekking tot gezamenlijke vraagstukken die spelen in de regio, op het gebied van economie, veiligheid en met name de bestrijding van het COVID-19 coronavirus.

De president bracht in herinnering zijn officieel bezoek aan Guyana ter bijwoning van de inauguratie van president Irfaan Ali. In het kader van dit bezoek hebben beide regeringsleiders goede afspraken gemaakt omtrent versterking van de onderlinge samenwerking.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft twee officiële bezoeken afgelegd. Het eerste betrof een bezoek aan Nederland, waarmee ook verdere afspraken zijn gemaakt omtrent versterking van de onderlinge samenwerking. Verder was er een bezoek aan Frans-Guyana omtrent versterking van de onderlinge samenwerking en de verdere bespreking van vraagstukken, die zowel de Franse als de Surinaamse gemeenschap raken.

Het meest recente is het officiële bezoek van de Amerikaanse Secretary of State, Mike Pompeo. Met hem zijn de thema’s energie en veiligheid besproken, maar ook verdere versteviging van de onderlinge samenwerking, de bestrijding van het COVID-19 coronavirus, bijstand omtrent institutionele versterking en trainingen, Surinames buitenlandse schuldpositie, potentiele investeringen in Suriname en onderlinge militaire en justitiële samenwerking.

Het staatshoofd merkte op dat in het algemeen met het aantreden van deze regering, die gebaseerd is op grondslagen van rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid, er veel belangstelling is bij andere landen om samen te werken met ons land. “Daarmee kan ons land weer met gezag en aanzien participeren op internationaal niveau, en ook binnen het internationaal handelsverkeer,” aldus de president.