De Boodschap
Kabinet van de President

Regering keurt nieuw voorstel goed om Bauxietindustrie nieuw leven in te blazen.

Tijdens de regeringsraad vergadering van 12 april, heeft de presidentiële stuurgroep Suralco/Alcoa technische informatie gepresenteerd hoe de Bauxietsector nieuw leven in te blazen in West-Suriname. Danny Lachman, voorzitter van de stuurgroep, heeft bij die gelegenheid een uitgebreide presentatie gehouden over een eerder gehouden meeting met de Aluminum Company of America (Alcoa). De vergadering heeft op 12 april 2023 plaatsgevonden op het Kabinet van de President. Uit de gesprekken die de presidentiële stuurgroep op 9 februari 2023 gevoerd heeft met het Amerikaans bedrijf is naar voren gekomen dat Alcoa niet geïnteresseerd is te investeren in Greenfield projecten zoals het Bakhuys gebied.

Lachman heeft tijdens zijn presentatie technische adviezen gegeven over de verwerking van de grondstoffen en hoe die kunnen leiden naar meer inkomsten voor de overheid alsook het bieden van werkgelegenheid. Hij adviseert dat het gebied wordt gegooid in een open call voor het aantrekken van potentiële investeerders. Volgens de voorzitter kan dit gebied aantrekkelijk  zijn voor internationale partijen omdat er al heel veel data beschikbaar is. Er is al interesse getoond door bedrijven uit verschillende landen voor Greenfield projecten. “Hoe langer dit soort projecten blijven staan hoe moeilijker deze van de grond zijn te krijgen. Er moet dus hiervan snel werk gemaakt worden”, aldus Lachman.

De regering is ingenomen met het voorstel van de Alcoa cie en heeft deze goedgekeurd. Ook is aan de cie gevraagd om zo snel als mogelijk de ‘Expression of interest’ te doen uitgaan om belangstellenden te interesseren voor dit project. Om dit traject te trekken zal er een klein expert team worden samengesteld om het een en ander voor te bereiden.