De Boodschap
Kabinet van de President

Regering komt gezondheidsinstellingen tegemoet met ambulances

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 18 mei 2022 de officiële overdacht gedaan van 12 ambulances aan verschillende gezondheidsinstellingen. Hiervan zijn 9 ambulances aangeschaft door de overheid en 3 zijn gedoneerd door het UNOPS-project van Japan. De president werd vergezeld door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin en zijn delegatie. Verder waren verschillende vertegenwoordigers van de diverse gezondheidsinstellingen aanwezig. De overhandiging vond plaats op het complex van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

De overdacht van de ambulances is een belangrijke mijlpaal gezien dit inhoud geeft aan de decentralisatie van de zorgverlening. Volgens het staatshoofd is dit het bewijs dat Suriname als land instaat is te investeren in de gezondheidszorg, door met eigen middelen ambulances aan te schaffen. Hij heeft in het bijzonder zijn dank geuit aan de internationale instanties die een bijdrage hebben geleverd aan de zorgsector. De president gaf aan dat de gezondheidszorg heel hoog op de agenda staat en dat hij uit kijkt naar toekomstige investeringen binnen de zorgsector.

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft 4 ambulances ontvangen, de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) ontving er 3, het Diakonessen Ziekenhuis, het Regionaal Ziekenhuis Wanica, het Mungra Medisch Centrum (MMC), het ‘s Lands Hospitaal en de Medische Zending (MZ) ontvingen elk 1 ambulance. Door het UNOPS-project zijn er 3 Land Cruisers gedoneerd en op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft de overheid 9 ambulances gekocht. De meeste gezondheidsinstellingen hadden een gebrek aan ambulances. De covid-19 situatie heeft ook een bijdrage geleverd aan de verslechtering van de voertuigen. Met de nieuwe ambulances zal dienstverlening van de voorgenoemde zorginstanties verbeterd moeten zijn.

“Ambulances hebben een brugfunctie van de zorgverlening naar de gemeenschap toe en tussen zorginstellingen. Middels ambulances kan de zorg in een heel vroeg stadium naar de patiënt toe worden gebracht en kan de continuïteit gewaarborgd worden”, zo sprak de NZR-voorzitter Claudia Marica-Redan tijdens haar toespraak bij de overhandiging. “Een ambulance is niet alleen een transportmiddel maar een ziekenhuis op wielen”, voegde zij verder toe. Het streven is om met de RGD en de Medische Zending een nationaal netwerk op te zetten, van waaruit de ambulances kunnen uit rukken. Zij was zeer ingenomen met de overhandiging en feliciteerde de samenleving en de zorginstanties met de nieuwe aanwinst.
Gezien de covid-19 situatie was er een grote druk ontstaan op de ambulancediensten van Suriname. De aanwinst van de nieuwe voertuigen was hoognodig. De Volksgezondheids-minister heeft er werk van gemaakt om opzoek te gaan naar goed uitgeruste ambulances die voldoen aan de moderne eisen van de zorgsector. De nieuwe ambulances zijn ruim genoeg voor een betere werksfeer voor de zorgverlener. Minister Ramadhin was zeer tevreden met deze dag omdat er sinds tijds behoefte was voor nieuwe voertuigen in de ambulance park.