De Boodschap
Kabinet van de President

Regering monitort wateroverlast Creola

“Het is geen gezonde situatie, wateroverlast brengt insecten en ongedierte met zich mee, die op hun beurt heel wat ziektes kunnen verwekken”. Woorden van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op maandag 21 maart 2022 tijdens een oriëntatiebezoek aan Creola in het district Saramacca. Vele landbouwgronden en huishoudens zijn in het district onder water gelopen. De bewindsman heeft zich samen met collegaminister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca en directeur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soedeshchand Jairam, georiënteerd in het gebied. Het doel van dit bezoek was om een acute oplossing voor de wateroverlast in het gebied te zorgen en de gezondheidzorg te garanderen.

Creola kampt al dagen met extreme wateroverlast. De Sarramaccarivier is vanwege aanhoudende regens buiten haar oevers getreden met als gevolg dat de omliggende gebieden blank zijn komen te staan. Noodgedwongen moeten de bewoners uit dit gebied omdat percelen en huishoudens onderwater liggen. De bewoners geven aan dat een van de oorzaken van de wateroverlast is de niet goed functionerende dammen.

“De wateroverlast brengt een aantal gevolgen met zich mee, waaronder ziektes en infecties. Het ministerie van Volksgezondheid waakt erover dat er hierbij geen uitbraak is van cholera en ziekte van weil”, zegt minister Ramadhin. De regering heeft een noodoplossing aan de samenleving geboden. De bewindsman accentueert dat de gezondheid van de mensen goed in de gaten gehouden moet worden vooral als het gaat om kinderen, ouderen en bedlegerigen. De mensen worden voorzien van voedselhulp en worden tijdelijke opvangfaciliteiten voor de bewoners opgezet. Er is door de burgermoeder van Saramacca een voorstel gedaan om een technische team richting het gebied te sturen om de bewoners bij te staan en de gezondheidssituatie te monitoren.

Volgens minister Mathoera moet er dringend naar een duurzame mogelijkheid gezocht worden om de bewoners tegemoet te komen. Momenteel zijn er manschappen van het Nationaal Leger ingezet om samen met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) voedselpakketten te distribueren aan de bewoners. Verder helpen de manschappen met het opzetten van de tijdelijke opvangkampen. Ook wordt er assistentie verleend aan bewoners die geëvacueerd moeten worden en aan degene die de mogelijkheid niet hebben te verhuizen. De bewindsvrouw zegt dat de constateringen in het veld meegenomen zullen worden, zodat de regering een effectief plan kan implementeren voor de huidige situatie. Dit plan zal opgemaakt worden ter voorkoming van toekomstige wateroverlast.

Districtscommissaris Bansi-Durga merkt op dat ze voor het eerst zo een hoge waterstand heeft meegmaakt. “Bij het Wanicakanaal is het waterpeil tot wel twee meter over de norm gestegen. Het water is in bepaalde huishoudens tot schouderhoogte”, zegt de burgermoeder. De functionaris geeft verder aan dat er ook sprake is van achterstallig onderhoud van de sluisdeuren en pompgemalen die moeten zorgdragen voor efficiënt waterbeheer. De bewoners van Creola hebben samen met het personeel van NCCR en het NL, het initiatief genomen om extra afwateringslozingen te graven, zodat het water sneller kan wegtrekken.