De Boodschap
Kabinet van de President

Regering staat DNA donderdag te woord

De regering zal donderdag aanstaande in De Nationale Assemblee (DNA) ingaan op de diverse vraagstukken die momenteel spelen. Parlementariërs hebben op maandag 6 februari namelijk vragen gesteld en hun bezorgdheid geuit over de effecten van de prijsverhogingen op brandstof. Minister Stanley Raghoebarsing heeft tijdens de vergadering een uiteenzetting gegeven over de prijsaanpassing en de context waarin deze gezien moet worden.

Vanuit het parlement werd voorgesteld een aparte vergadering uit te schrijven over de “zwaarwichtige zaken” waarover de bewindsman informatie had verschaft. Parlementsvoorzitter Marinus Bee kon zich erin vinden om in een “uitgebreide vergadering” met elkaar te discussiëren. Hij acht het vanwege de start van de begrotingsbehandeling ook het juiste moment.

Minister Albert Ramdin, die als regeringscoördinator sprak, zegt dat de regering donderdag zoveel mogelijk informatie zal verschaffen over de context waarin de prijsaanpassingen en afbouw van subsidie plaatsvinden. De bewindsman meent dat er bepaalde maatregelen nodig zijn om de economie weer gezond te maken. Hij is zich ervan bewust deze maatregelen leiden tot verzwaring van de kwaliteit van het leven.

“Maar tegelijkertijd is de regering ook verantwoordelijk genoeg om te werken aan een sociaal programma om diegenen die hulp nodig hebben, bij te staan.” Minister Ramdin benadrukt dat de scheve balans in prijzen van goederen alleen hersteld kan worden door daadkrachtige maatregelen. “Uiteindelijk willen we allemaal naar een gezonde, gebalanceerde en prachtige samenleving. Dat is het doel van de regering en ik denk dat we gezamenlijk er wel uit komen”, aldus de regeringscoördinator.