De Boodschap
Kabinet van de President

Regering treft veiligheidsmaatregelen voor uitvoering vonnis 8 December strafproces

Op 10 januari heeft de regering kennisgenomen van het besluit van de procureur-generaal met betrekking tot de uitvoering van het vonnis in het 8 December strafproces. Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat de veroordeelden schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van de uitvoering van het vonnis en dienen zich op vrijdag op diverse detentielocaties aan te melden om hun straf uit te zitten.

In reactie op deze ontwikkelingen heeft de regering maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen tijdens dit proces. De ministers van Justitie en Politie en Defensie hebben instructies ontvangen om strikte maatregelen te implementeren. Een speciaal veiligheidsplan, dat hiervoor was opgesteld, wordt momenteel uitgevoerd om ervoor te zorgen dat gedurende de uitvoering van het vonnis de rust binnen de samenleving behouden blijft.

De regering benadrukt het belang van een zorgvuldige uitvoering van het vonnis, in overeenstemming met de principes van de rechtsstaat, en zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de veiligheid in de samenleving wordt gegarandeerd. Zij benadrukt ook dat de uitvoering van het vonnis volledig in handen ligt van het Openbaar Ministerie.

De ministers van Justitie en Politie en Defensie zullen nauwlettend samenwerken met relevante autoriteiten om de veiligheidsmaatregelen effectief te handhaven.