De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Regering zet subsidie melk voort

De opkoop van rauwe melk is per 27 december 2022 verhoogd met 25%. De opkoopprijs is gestegen van SRD 14.00,- naar SRD 17.50,- per kilogram (kg) en de transporteurstoeslag is aangepast naar SRD 1,- per kg. Hiermee heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het advies van de melkveesector wederom overgenomen. De melkveeboeren zijn ingenomen met deze verhoging.

Vanwege stijgingen van veevoerprijzen en andere factoren op de nationale en internationale markt wordt getracht om niet alleen de melkveesector lonend te houden voor de melkboeren, maar ook de productie van melk te garanderen voor de consument.

De regering heeft bepaald dat de consumentenprijs van gepasteuriseerde volle melk voor de sociaal zwakke huishoudens, geregistreerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, wordt gesteld op SRD 22.50,- in plaats van SRD 27.50,-. Landelijk zijn er 13 distributiepunten geїdentificeerd van waaruit de verkopen zullen geschieden aan sociaal zwakke huishoudens.

Om de lokale rauwe melkproductie te stimuleren en de import van melkpoeder enigszins te verminderen is de regering via het ministerie van LVV voornemens, 1500 melkkoeien van het ras Girlando te importeren. Er is reeds een aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden van een quarantaine ruimte om deze melkkoeien te zijner tijd op te vangen. Hiermee is er een basis gelegd om de melkveesector verder te ontwikkelen.