De Boodschap
Kabinet van de President

Regering ziet uitspraak “8 december strafproces” als begin van helingsproces

Het proces van de “8 december strafzaak” heeft het Surinaamse volk en de internationale gemeenschap gedurende de afgelopen 41 jaar in spanning gehouden. Deze zaak draait om de mensenrechtenschendingen die hebben plaatsgevonden in de nachten van 7, 8 en 9 december 1982, waarbij 15 Surinamers zijn omgekomen. Het vonnis van de onafhankelijke rechterlijke macht is vandaag, woensdag 20 december, uitgesproken en de regering ziet dit als een belangrijk moment van heling.

De regering roept de gemeenschap in het algemeen, en met name direct betrokkenen en hun sympathisanten, op de uitspraak van de rechterlijke macht- besluit tot 20 jaar; geen onmiddellijke gevangenneming- te respecteren en te accepteren. De Republiek Suriname is thans een goed functionerende democratische rechtsstaat, met een onafhankelijke rechterlijke macht en respect en bescherming voor fundamentele mensenrechten.

De regering doet een oproep om als burgers het als onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid en plicht te zien om de democratie en rechtsstaat te beschermen en versterken. Een onafhankelijke en integere rechterlijke macht is in dit maatschappelijk bestel van groot belang. Als verantwoordelijke en respecterende bestuurlijke autoriteit zal de regering in de komende periode, in nauw overleg met de relevante autoriteiten, in achtneming van de wettelijke bepalingen, het vervolg op het uitgesproken vonnis ter hand nemen.

De geschiedenis heeft geleerd dat Suriname een veerkrachtige bevolking heeft. De regering is vastbesloten om te werken aan een betere toekomst, waarin de rechten en vrijheden van alle Surinamers worden gerespecteerd. Het vonnis van vandaag is een belangrijke stap op deze weg en de regering zal er alles aan doen om deze stap verder te versterken. Samen met de bevolking zal Suriname werken aan heling, verzoening en een rechtvaardige samenleving voor iedereen.