De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Regeringsdelegatie brengt bezoek aan onder water gelopen gebied Creola

Een regeringsdelegatie heeft op maandag 21 maart een bezoek gebracht aan het onder water gelopen gebied Creola in het district Saramacca. De delegatie bestond uit minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, minister Amar Ramadin van Volksgezondheid, de directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Soedeshchand Jairam en een afgevaardigde van NCCR.

 

De districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga was ter plaatse aanwezig om de delegatie te ontvangen en te begeleiden te Creola, Wanicakanaalweg, de Rosevalweg, de Warnerweg en omgeving.

De delegatie heeft de situatie gezien en buurtbewoners gesproken, aan hen is veel sterkte toegewenst en dat er zijdens de regering zeker aandacht is voor het ontstane probleem. Ook hebben de ministers aangegeven dat zij dit spoedig zullen bespreken binnen de regering voor een structurele oplossing op kort termijn en wel in de komende droge tijd. Ook zal het ministerie van Openbare Werken gevraagd worden om in te komen met deskundig advies om het steeds terugkerend probleem met betrekking tot wateroverlast te verhelpen.

Verder zijn er 150 pakketten door de regering overhandigd aan het Commissariaat van Saramacca ter distributie voor de getroffen gezinnen in de gebieden.